Wensen, Suggesties of Klachten

Bij Tele’Train staat kwaliteit voorop. Daarom doet Tele’Train haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij vernemen graag wat er leeft onder onze deelnemers en opdrachtgevers.

 

Met de speciale regeling van Tele’Train , krijgt uw wens, suggestie of klacht de juiste aandacht binnen de organisatie. Heeft u wensen, klachten of suggesties, laat het ons dan weten. Zo leren wij van uw ervaringen, en stelt u ons in staat om onze diensten beter uit te voeren en u nog beter van dienst te zijn.

Hoe kunt u een klacht, wens of suggestie indienen?

Er zijn twee manieren om een wens, suggestie of klacht in te dienen:

 

  • Schriftelijk: Per brief aan: Tele’Train , t.a.v. T&E, Paasheuvelweg 1, 1105BE Amsterdam.
  • Per e-mail: Stuur een e-mail met in de titel uw opmerking naar info@teletrain.nl.
  • Per telefoon: Neem contact op met mevr. H. Mager via 020 – 470 46 58.

 

Wij raden u aan bij het indienen namen te vermelden van de betrokken personen en eventuele kopieën van documenten of e-mails bij te voegen. Zo kan Tele’Train de klacht, wens of suggestie goed en vertrouwelijk in behandeling nemen.

En dan?

Na binnenkomst van uw bericht krijgt u op werkdagen binnen 48 uur bevestiging dat uw reactie is ontvangen. Daarbij wordt onder andere aangegeven wie uw zaak in behandeling neemt en hoe u hem of haar kunt bereiken voor verdere informatie.

 

Klachten worden binnen 10 werkdagen afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen deze 10 werkdagen op de hoogte gesteld. U ontvangt dan een bericht waarin het uitstel wordt toegelicht; en er wordt een indicatie gegeven wanneer we verwachten uitsluitsel te geven. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft tijdens de procedure, neemt u dan alstublieft contact op.

U kunt een tegenvoorstel doen wanneer u het niet eens bent met de gegeven reactie.

Wat als we er met elkaar niet uitkomen?

Dan kunt u als particulier zich richten tot de Geschillencommissie, Bordewijklaan 46, postbus 90600, 2509LP Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl)

 

De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u uw klacht eerst bij Tele’Train heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

 

Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 

Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 

Wanneer Tele’Train een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet Tele’Train u eerst schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. Tele’Train dient daarbij aan te kondigen dat Tele’Train zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

 

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.

 

Het oordeel van de geschillencommissie is voor Tele’Train bindend; eventuele consequenties worden door het Tele’Train snel afgehandeld.

Registratie

Klachten en de wijze van afhandeling worden gedurende 4 jaar geregistreerd in de database van Tele’Train.

 

Menu Title