Performance sprint

Performance sprint

Een mix van verschillende korte leeractiviteiten gespreid over een langere periode hebben meer effect dan één trainingsmoment. Onze performance sprint duurt 6-8 weken en bestaat uit leervormen zoals powerworkshops, werkplekopdrachten, coaching-on-the-job, online micro learning en een afsluitsessie. We garanderen meetbaar resultaat door vooraf gestelde performancedoelen en borging van de nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden.

Untitled 1 01 111964415728