Spelling & Grammatica (eLearning)

4.00

v.a.45

E-learning
In deze cursus leer je alles over spelling & grammatica.

Kosten p.p: €45,- excl. btw.

Neem contact op

Description

Tekstueel informatie doorvoeren of klantcontact? Of het nu gaat om het schrijven van e-mails of het invoeren van gegevens, spelling en grammatica zijn hier essentieel bij. De e-learning cursus Spelling & Grammatica helpt hierbij. De klantcontactmedewerkers, met name zij die veel met teksten werken, hebben veel baat bij het volgen van deze cursus.

 

Onderdelen

Aan het eind van deze e-learning beheerst de deelnemer de volgende onderdelen.

Grammatica

 • Zinsbouw
 • Persoonsvorm
 • Onderwerp
 • Lijdend voorwerp
 • Samentrekkingen
 • Tante Betje
 • Beknopte bijzin
 • Congruentiefout
 • Trappen van vergelijking

Werkwoordspelling

 • Tegenwoordige tijd
 • Verleden tijd
 • Voltooid deelwoord
 • Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

Spelling in het algemeen

 • Samenstellingen
 • Tussen letters
 • Koppelteken
 • Verkleinwoorden
 • Hoofdletters
 • Afkortingen
 • Titulatuur

Leestekens

 • Punt
 • Uitroepteken
 • Vraagteken
 • Komma
 • Puntkomma
 • Dubbele punt
 • Aanhalingstekens
 • Haakjes
 • Het trema
 • De apostrof
 • Accenttekens

Stijlregels

 • Tautologie
 • Pleonasme
 • Contaminatie
 • Verschil tautologie en pleonasme

Cursus: Grammatica

Aan het eind van deze cursus weet de deelnemer hoe hij de persoonsvorm, het onderwerp en het lijdend voorwerp in een zin vindt. Ook weet de deelnemer welke fouten veel voorkomen in zinsbouw.

Onderdelen:

 • Zinsbouw
 • Persoonsvorm
 • Onderwerp
 • Lijdend voorwerp
 • Samentrekkingen
 • Tante Betje
 • Beknopte bijzin
 • Congruentiefout
 • Trappen van vergelijking

Cursus: Werkwoordspelling

Aan het eind van deze cursus weet de deelnemer wat de basisregels van de werkwoordspelling zijn. Verder oefent de deelnemer in deze cursus met de verschillende werkwoordsvormen.

Onderdelen:

 • Tegenwoordige tijd
 • Verleden tijd
 • Voltooid deelwoord
 • Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

Cursus: Spelling in het algemeen

Aan het eind van deze cursus weet de deelnemer wat de algemene spellingregels zijn sinds de invoering van het Groene Boekje. De deelnemer leert meer over samenstellingen, verkleinwoorden, meervoudsvorming en hoofdletters.

Onderdelen:

 • Samenstellingen
 • Tussen letters
 • Koppelteken
 • Verkleinwoorden
 • Hoofdletters
 • Afkortingen
 • Titulatuur

Cursus: Leestekens

Aan het eind van deze cursus weet de deelnemer hoe je leestekens op een goede manier gebruikt.

Onderdelen:

 • Punt
 • Uitroepteken
 • Vraagteken
 • Komma
 • Puntkomma
 • Dubbele punt
 • Aanhalingstekens
 • Haakjes
 • Het trema
 • De apostrof
 • Accenttekens

Cursus: Stijlregels

Aan het eind van deze cursus weet de deelnemer een aantal stijlregels te kennen en herkennen: tautologie, pleonasme en contaminatie.

Onderdelen:

 • Tautologie
 • Pleonasme
 • Contaminatie
 • Verschil tautologie en pleonasme
Menu Title