Goed, beter, best in klantcontact

3.50

v.a.2125

1,5 dag training
Maximaal 12 deelnemers
Inclusief de E-learning Gesprekstechnieken & Gesprekssoorten

Training is ook beschikbaar in het Vlaams, Engels, Duits & Frans.

Neem contact op

Description

De functie van klantcontactmedewerker wordt nog vaak gezien als iets tijdelijks. Deze training laat uw medewerkers op een effectieve manier richting geven aan hun eigen loopbaan in klantcontact. De functie van klantcontactmedewerker wordt op waarde ingeschat en deelnemers kunnen beargumenteren waarom deze functie bij hen past.
 

Doelstelling

De deelnemers weten de functie van klantcontactmedewerker op waarde in te schatten en weten waarom deze functie bij hen past.

 

Onderwerpen

  • bepalen van een optimaal profiel van een klantcontactmedewerker
  • eigen kwaliteiten toetsen aan het profiel
  • motiveren van de keuze: ik ben klantcontact medewerker omdat…
  • ontwikkelingen en de toekomst in klantcontact in kaart brengen
  • eigen mogelijkheden en kansen omschrijven

 

Resultaat

Gemotiveerde medewerkers die met een doel voor ogen aan de slag gaan. Zij zullen optimaal willen functioneren en zijn bereid op een effectieve manier met de ontwikkeling van zichzelf en het klantcontact binnen de organisatie om te gaan. Medewerkers worden ambassadeur van goed klantcontact binnen en buiten de organisatie.

 
Menu Title