Feedback

Bij Tele’Train staat kwaliteit voorop. Daarom doet Tele’Train haar best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij vernemen graag wat er leeft onder onze deelnemers en opdrachtgevers. Heb je wensen, klachten of suggesties, laat het ons dan weten. Zo leren wij van jouw ervaringen, en stelt ons in staat om onze diensten beter uit te voeren.

 

Hoe kun je een klacht, wens of suggestie indienen?

Er zijn twee manieren om een wens, suggestie of klacht in te dienen:

  • Schriftelijk: Per post aan Tele’Train, t.a.v. Team programma management, Paasheuvelweg 1, 1105BE Amsterdam.
  • Per e-mail: Stuur een e-mail naar info@teletrain.nl.
    Wij raden je aan bij het indienen namen te vermelden van de betrokken personen en eventuele kopieën van documenten of e-mails bij te voegen. Zo kunnen wij de klacht, wens of suggestie goed en vertrouwelijk in behandeling nemen.

 

En dan?

Na ontvangst van je bericht krijg je op werkdagen binnen 48 uur bevestiging dat je reactie is ontvangen. Daarbij wordt onder andere aangegeven wie je zaak in behandeling neemt en hoe je hem of haar kunt bereiken voor verdere informatie. Klachten worden binnen 10 werkdagen afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, word je hiervan binnen deze 10 werkdagen op de hoogte gesteld. Je ontvangt dan een bericht waarin het uitstel wordt toegelicht; en er wordt een indicatie gegeven wanneer we verwachten uitsluitsel te geven. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt tijdens de procedure, neem dan alsjeblieft contact op. Je kunt een tegenvoorstel doen wanneer je het niet eens bent met de gegeven reactie.

 

Wat als we er met elkaar niet uitkomen?

Als particulier kun je je richten tot de Geschillencommissie, Bordewijklaan 46, postbus 90600, 2509LP Den Haag. De Geschillencommissie neemt een geschil in behandeling, indien je eerst een klacht bij Tele’Train hebt ingediend en dit niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing voor beide partijen.

 

Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Wanneer Tele’Train een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, vraagt Tele’Train je eerst schriftelijk om binnen vijf weken uit te spreken of je daarmee akkoord gaat. Tele’Train dient daarbij aan te kondigen dat Tele’Train zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het oordeel van de geschillencommissie is voor Tele’Train bindend; eventuele consequenties worden door het Tele’Train snel afgehandeld.

 

Registratie

Klachten en de wijze van afhandeling worden gedurende 4 jaar geregistreerd in de database van Tele’Train.