Turbo op leren én presteren?
Gamification

Speel je met een vraag?

Grisella Haaze, sales consultant, helpt je graag verder
Ja ik wil contact

Gamification in leren en werken

Een game dient bij Tele’Train altijd een hoger doel: je wilt iets bereiken in kennis, houding of gedrag.  Een game is geen wondermiddel, maar het is altijd wonderlijk om te zien hoe snel mensen spelenderwijs leren. Gamification werkt als een turbo, een versneller van het leren en je kunt een game prima in combinatie met andere online en offline leervormen inzetten. Om succesvol te zijn, moet een game vooral inspireren, interactie bevorderen, uitdagen en fun zijn. 

 

Maar dat is nog niet het enige. Bij game-based learning zet je bestaande games of speciaal ontwikkelde serious games in om iets te leren. Na het spelen van de serious game heeft de deelnemer kennis, vaardigheden en inzicht opgedaan.

Dit zijn de vragen van
onze klanten

 • Wanneer gebruik je als organisatie gamification?
 • Waar zet je game-based learning voor in?
 • Hoe kan ik spel inzetten in het dagelijkse werk?
 • Hoe ontwikkel je een serious game?
 • Hoe kan gamification voor meer motivatie en plezier zorgen?
 • Hoe draagt gamification bij aan het verhogen van sales?
 • Kan ik mijn klantenservicemedewerkers motiveren met de inzet van game-principes?

Gamification een luxe product? Dat is het allang niet meer!

De misvatting over gamification is dat het wordt gezien als een luxe product. Een beetje ‘voor de leuk’. Terwijl gamification zoveel meer is dan dat. Gamification is ook veel meer dan ‘een spellaag toevoegen’ aan een training of opleiding. Maar wat is het dan wel? 

LAbirint sml

Inzet van spel in werk

Tele’Train is in staat om ook een spellaag toe te voegen over het werk. Dat is dus een ander level dan een spellaag toevoegen in een opleiding. Een voorbeeld. Stel dat alle monteurs van een energieleverancier ICT op de hoogte moeten zijn van de laatste procedures en wet- en regelgeving, dan zet Tele’Train gamification in zodat mensen spelenderwijs getriggerd worden bij te zijn. Hierdoor is het op de hoogte blijven van wet- en regelgeving geen vervelende ‘to do’ in het dagelijks werk, maar een prettige vanzelfsprekendheid die leidt tot beter geïnformeerde medewerkers.

 
Een serious game kan als een turbo worden ingezet op je leeromgeving. Zo wordt deze nóg effectiever.
NFP 220074 14

Wanneer gebruik je als organisatie gamification

Er zijn drie lagen van gamification die we toepassen als de vraag gesteld wordt of gamification iets is voor jouw organisatie.

 

 1. Als je deelnemers aan een programma wil motiveren en betrekken. Je zet online of offline spelelementen in binnen een trainingsprogramma.
 2. Als je processen wilt optimaliseren en effectiever maken. Gamification als onderdeel van een opleiding of een learning journey.

 3. Als je betere resultaten wil halen. Het werk is de game via een spellaag met KPI's.

Waar zetten we game-based learning voor in?

 • Onboarding. Geef nieuwe medewerkers een persoonlijke en effectieve onboarding waarbij de kernwaarden van je organisatie worden overgedragen. Nieuwkomers halen zo sneller de gewenste normen, zijn eerder operationeel en voelen zich meer verbonden met de organisatie en hun collega’s, ook bij werken op afstand. Dit vertaalt zich direct in een hogere werknemerstevredenheid én hoger personeelsbehoud.
 • Verhogen sales. Je wilt je verkoopcijfers een boost geven? Met het toevoegen van spelelementen in het salesproces begeleiden we om cross- en upsell vaardigheden te verbeteren, leads te genereren, het gebruik van CRM-tooling te verbeteren en conversie te verhogen. Effectief, meetbaar én leuk.
 • Vergroten klanttevredenheid. Door game-principes te implementeren in het leer- en ontwikkelproces van klantenservicemedewerkers worden doelstellingen met betrekking tot klanttevredenheid sneller behaald. De ervaring leert dat door toevoeging van spelelementen in leren, medewerkers sneller in staat zijn hun werkzaamheden goed uit te voeren. Ze converteren ook beter en ervaren meer werkplezier.
 • Vergroten performance. In een steeds sneller veranderend speelveld pas je je processen aan, introduceer je nieuwe digitale tools en stuur je op een ‘nieuwe manier van werken’. Maar hoe krijg je je personeel mee? Hoe zorg je dat ze niet alleen begrijpen wat en waarom er zaken veranderen, maar zorg je ook voor een positieve houding? Uitdagender nog, hoe help je je medewerkers hun gedrag aan te passen en vaardigheden te ontwikkelen? Met de inzet van spelvormen worden betere resultaten behaald. In leren, werken, veranderen, motiveren en kennisoverdracht. Game-based learning is niet meer weg te denken in de uitdagingen waar organisaties voor staan.
 • Turbo effect. Game-based learning resulteert in meer impact. Het zet een turbo op leren of turbo op werken. Het zijn de activerende en motiverende werkvormen die kennis, gedrag en vaardigheden van deelnemers positief beïnvloeden. Het toevoegen van spelelementen in opleiden wordt door ons omarmd en door onze klanten hoog gewaardeerd.

Verder praten over gamification?

Neem contact op.

Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.


Momentje...

Op werkdagen nemen we uiterlijk binnen 2 werkdagen contact op.


Gamification in leren en werken

Wat is gamification eigenlijk? Gamification kan het beste omschreven worden als het toepassen van game-elementen in een niet-game omgeving, zoals het werkveld of het onderwijs. Bij Tele’Train staat een game altijd in dienst van een hoger doel.

 

Door middel van het spelenderwijs overbrengen van kennis, houding of gedrag kunnen deelnemers sneller en effectiever leren dan bij traditionele leervormen. Maar waarom werkt gamification zo goed en hoe integreer je dit in de werkomgeving?

Waarom werkt gamification zo goed?

Gamification werkt als een turbo voor het leerproces. Door elementen te gebruiken die in games succesvol zijn, raakt de speler gemotiveerd en betrokken bij het leerproces. Zo kan bijvoorbeeld het behalen van badges bijdragen aan een gevoel van vooruitgang en kunnen beloningen zoals punten of rankings motiveren om extra moeite te doen.

 

Naast de motivatieaspecten zorgt gamification ook voor interactie tussen de deelnemers. Spelers gaan op zoek naar samenwerking om hun doelen te behalen, waardoor nieuwe inzichten ontstaan en netwerken worden uitgebreid. Het stimuleert daarnaast ook het out-of-the-box denken, aangezien deelnemers geprikkeld worden om op creatieve manieren het doel te bereiken.

 

Ten slotte, en misschien wel het meest belangrijk, is gamification gewoon erg leuk. Het spelelement draagt eraan bij dat deelnemers meer plezier hebben in het leerproces en hierdoor langer gemotiveerd blijven. Dit leidt tot een hogere betrokkenheid bij het werk en dus ook tot een hogere productiviteit.

Hoe integreer je gamification in de werkomgeving?

De implementatie van gamification binnen de werkomgeving vereist een stapsgewijze aanpak. Het is belangrijk om eerst te bepalen welke doelen er bereikt moeten worden en hoe gamification hieraan kan bijdragen. Vervolgens moet er gekeken worden naar de beschikbare tools en kanalen voor de uitvoering van het plan.

 

Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van serious games voor het oefenen van nieuwe (werk)vaardigheden. Door het spelen van deze games kunnen medewerkers vaardigheden opdoen die ze direct kunnen toepassen in hun werk. Daarnaast kan het behalen van punten of badges bijdragen aan het stimuleren van gewenst gedrag en motivatie van werknemers.

Vergroten van de betrokkenheid van werknemers

De integratie van gamification kan daarnaast ook bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van werknemers bij bedrijfsprocessen en -doelstellingen. Door bijvoorbeeld een leaderboard bij te houden, worden werknemers gestimuleerd om verschillende activiteiten of doelen na te streven, wat vervolgens weer kan leiden tot een hogere betrokkenheid bij bedrijfsdoelstellingen.

 

Door middel van machine learning en andere technologieën zijn er tegenwoordig ook mogelijkheden om geautomatiseerd content te genereren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan chatbots, die op basis van een vooraf ingesteld script vragen van gebruikers kunnen beantwoorden. Ook zijn er tools beschikbaar die automatisch teksten kunnen schrijven op basis van bepaalde input, zoals gegevens uit een database of informatie op een website.

Gamification is niet meer weg te denken

Gamification is niet meer weg te denken uit het werkveld en onderwijs. Het zorgt voor een versnelling van het leerproces, motivatie en betrokkenheid van deelnemers. Door het stapsgewijs integreren van gamification binnen de werkomgeving kan er op een effectieve manier gewenst gedrag worden gestimuleerd en bijdragen aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen.

 

Bij Tele’Train is het mogelijk om gebruik te maken van bestaande games of speciaal ontwikkelde serious games om kennis, vaardigheden en inzicht op te doen.

Vragen over wat game-based learning voor jouw uitdaging kan betekenen?

Graag helpen we je verder.

Contact