Ook groeien met een aantrekkelijk en futureproof leerlandschap?
Advies

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Ja, ik wil contact

Onderwijskundig ontwerp en advies

Met onze onderwijskundige ervaring hebben wij al vele organisaties verrast met advies en ontwerp op maat. Bij alle leervragen, of ze nu vanuit organisatie verandering, technologische vernieuwingen of een wens tot professionalisering komen, raken wij de kern en komen tot een aantrekkelijk en futureproof leerlandschap voor duurzame groei van de organisatie en de mensen. 

 

Vanuit een duidelijke en scherpe visie zorgen wij voor richting, structuur en samenhang met aantrekkelijke, uitdagende en effectieve leerroutes. Met onderweg een op maat gemaakt online en offline leeraanbod. En volgens onze opdrachtgevers altijd verrassend, innovatief en uiterst effectief. 

Dit zijn de vragen van
onze klanten

 • We hebben zo veel verschillende opleidingen, trainingen, workshops, maar gaan we de goede kant op met onze organisatie?
 • En hoe krijgen we meer structuur en samenhang?
 • Hoe maken we ons leeraanbod aantrekkelijk, spannend en effectief?
 • Hoe kunnen we met onze opleidingen snel, slim en flexibel inspelen op veranderingen?
 • Hoe maken we de stap naar 21e eeuwse vaardigheden en duurzame gedragsveranderingen?
 • Hoe creëren we een onderscheidend leerklimaat dat onze mensen boeit en bindt en ook een wervingsmagneet is voor de arbeidsmarkt?

Leerlandschap en leerklimaat

Het leerlandschap is de unieke fysieke en virtuele leeromgeving van een organisatie. Met dit ontwerp begint de reis: individueel of als team volg je een leerroute. Onderweg naar het einddoel zetten wij bewust de meest geschikte online en offline leeroplossingen in. Altijd prikkelend en soms pittig, want groeien doe je buiten de comfortzone. Als onderwijskundigen besteden wij veel aandacht aan een gezond en positief leerklimaat: wij maken leren leuk, aantrekkelijk en uitdagend. Daar bloei je van op en daardoor blijf je jezelf verwonderen en ontwikkelen.

iStock 9

Maatwerk voor impact

Geen mens leert hetzelfde en iedereen heeft een eigen leervraag. Daarom zetten wij altijd hoog in op maatwerk; we hebben niets op de plank liggen. Als onderwijskundigen weten we als geen ander hoe we adaptief leren moeten inzetten voor de meeste impact. Ons leeraanbod stemmen we af op kennis, competenties en leervragen van organisatie, teams en individuele medewerkers. Daarbij zetten we slimme technologie in waarmee we ons leeraanbod nog specifieker maken en vooruitgang meten. 

Media

Mirthe Meeuwisz

"Er zijn heel veel verschillende routes om tot leeroplossing te komen. Wij gebruiken hiervoor het leerlandschap. Samen komen we tot een maatwerk oplossing."
 
Niets is ons te gek om mensen vooruit te helpen. Zelfs een flightsimulator niet. Die hebben we ingezet om mensen beter te leren omgaan met stress bij een crisis.
NFP 220074 6

Blended learning: juiste mix online en offline

Wat wil je bereiken met opleiding en training? Waar wil je als organisatie naartoe? Niet de middelen, maar het doel staat bij ons voorop. Als de stip aan de horizon is gezet, dan bepalen wij de leerroutes en met de meest effectieve leermiddelen. Dat is een afgewogen mix van online en offline, waarbij we de kracht van beide leervormen optimaal benutten. Gaat het om kennis, vaardigheden of gedragsverandering? Is groepsdynamiek en samen fysiek doen en ervaren belangrijk? Elke keer weer komen wij met passende leeroplossingen. Denk aan e-learning, games, apps, leerplatforms, forums, rollenspelen, werkplekopdrachten, workshops. Niets is ons te gek om mensen vooruit te helpen. Zelfs een flightsimulator niet. Die hebben we ingezet om mensen beter te leren omgaan met stress bij een crisis. Een echte crisis gebruiken was lastig, vandaar dat we in die flightsimulator de medewerkers onder grote druk hebben gezet. Samen ervaren, beleven en leren. En open praten over je eigen rol en gedrag onder stress. Dit was een onvergetelijke interventie met blijvende impact. Daar gaat het ons om.

Hoe doen we dat?

 • Open en eerlijk. We zijn nieuwsgiering naar jou en je organisatie. We vragen kritisch door en leggen soms een vinger op de zere plek. Maskers af en samen op reis, dat geeft energie.
 • Met lef. Soms prikkelen en confronteren we om je uit de comfortzone te halen. Alleen zo kun je jouw grenzen verkennen en verleggen. Dat is een heerlijk gevoel! Duurzame impact bereiken we door dieper te graven en mensen fijne en uitdagende leerervaringen te geven.
 • Slim en pragmatisch. Opleiden is geen kostenpost, maar een investering die je slim moet inzetten voor duurzame groei en ontwikkeling van mens en organisatie. Niet al het oude hoeft over boord. Pragmatisch kijken we naar wat goed is, wat beter kan en welke vernieuwende leervormen we kunnen toevoegen aan het leerlandschap.
 • Samen met jou. In al onze onderwijskundige trajecten werken we intensief samen met leerspecialisten en inhoudsdeskundigen van jullie organisatie. We zijn adviseur, klankbord en spiegel. En vooral een energieke, gedreven en professionele sparringpartner voor de beste leeroplossing.

Leeruitdaging of onderwijskundig vraagstuk?

Graag helpen we je verder met:

 

 • Ontwikkelen van opleidingsvisie
 • Opstellen strategisch opleidingsplan 
 • Uitwerken opleidingsplan met leerpaden en leeraanbod 
 • Opstellen evaluatieplan, inclusief toetsingskaders en meetinstrumenten
 • Creëren van samenhang in de opleidingsstructuur
 • Onderwijskundige projectleiding
 • Verkenning leerlandschap via Smart Learning Workshop
 • Opzetten online Academy
 • Adviseren over leertechnologie

 

En met alle andere onderwijskundige vragen die jouw organisatie slimmer, aantrekkelijker en effectiever maken. Kom maar op!


Onderwijskundig advies: Maatwerkoplossingen voor duurzame groei

Met onze onderwijskundige ervaring bieden wij advies en maatwerkoplossingen op het gebied van onderwijskundig ontwerp. We helpen organisaties bij het creëren van een aantrekkelijk en futureproof leerlandschap, waarbij we de kern raken en zorgen voor duurzame groei van zowel de organisatie als de medewerkers.

Een scherpe visie voor richting en samenhang

Onze aanpak begint met een duidelijke en scherpe visie, waarbij we zorgen voor richting, structuur en samenhang binnen het leerlandschap. We ontwikkelen uitdagende en effectieve leerroutes, waarbij we zowel online als offline leermiddelen op maat inzetten. Onze opdrachtgevers ervaren onze aanpak als verrassend, innovatief en uiterst effectief.

Een gezond en positief leerklimaat

Bij Tele'Train hechten we veel waarde aan een gezond en positief leerklimaat. We zorgen ervoor dat leren leuk, aantrekkelijk en uitdagend is.

 

Ons leeraanbod is maatwerk voor impact, waarbij we het afstemmen op de specifieke kennis, competenties en leervragen van organisaties, teams en individuele medewerkers. Met behulp van slimme technologie meten we de vooruitgang en optimaliseren we ons aanbod.

Optimaliseren met de juiste mix van online en offline leermiddelen

Bij Tele'Train streven we naar de optimale mix van online en offline leermiddelen, waarbij het doel altijd centraal staat. Of het nu gaat om kennisoverdracht, het ontwikkelen van vaardigheden of het stimuleren van gedragsverandering, wij bieden passende leeroplossingen.

 

Ons aanbod omvat onder andere e-learning, games, apps, leerplatforms, forums, rollenspelen, werkplekopdrachten en workshops. We kiezen ook voor bijzondere interventies, zoals het inzetten van een flightsimulator om mensen beter te leren omgaan met stress tijdens een crisis.

Openheid, eerlijkheid en pragmatisme

Onze aanpak kenmerkt zich door openheid, eerlijkheid, lef en pragmatisme. We zijn nieuwsgierig naar jou en je organisatie en werken intensief samen met leerspecialisten en inhoudsdeskundigen. Als jouw onderwijskundige partner adviseren we, fungeren we als klankbord en spiegel, en zorgen we voor energieke en gedreven leeroplossingen.

Onderwijskundig advies op maat

Bij Tele'Train helpen we je graag bij het ontwikkelen van een opleidingsvisie, strategisch opleidingsplan, leerpaden en leeraanbod. We ondersteunen je bij het opstellen van een evaluatieplan, creëren van samenhang in de opleidingsstructuur en bieden onderwijskundige projectleiding.

 

Daarnaast verkennen we graag samen met jou het leerlandschap via een Smart Learning Workshop en kunnen we een online Academy opzetten. Ons advies strekt zich uit tot alle andere onderwijskundige vraagstukken die jouw organisatie slimmer, aantrekkelijker en effectiever maken.

Leeruitdaging of onderwijskundig vraagstuk?

Graag helpen we je verder.

Neem contact op