Werkplekleren

Leren precies op het moment dat je het nodig hebt?

Met werkplekleren, ook wel performance support, zorgen we ervoor dat een medewerker precies op het juiste moment de benodigde kennis en vaardigheden aangereikt krijgt. Directe ondersteuning tijdens het uitvoeren van het werk. Kort gezegd; just in time learning.

Tom Klijberg van Astellas
Een bijkomend voordeel van deze leermethodiek is dat we veel flexibeler op kunnen leiden. De medewerker kan op ieder moment starten met een werkplekopleiding.

Deze vorm van leren zetten we graag in binnen het 70-20-10 principe, waarin 70% staat voor het leren tijdens het werk zelf, 20% voor coaching en reflectie en 10% voor formele leerinterventies zoals training of e-learning. Daar gaan we natuurlijk niet met een rekenmachine bij zitten, we gebruiken dit principe enkel als leidraad voor het inrichten van het leerlandschap.

70-20-10 Leren door te doen

Om performance support effectief te integreren in het leerlandschap creëren we micro learnings voor elk brokje kennis, specifieke taak of vaardigheid. De medewerkers bepalen zelf het leermoment wanneer zij in het werk merken dat ze extra uitleg of ondersteuning nodig hebben.


Ook aan de slag met werkplek leren?

Neem contact met ons op.

Contact