24-06-2022 / Tele'Train 25 jaar

Het leerlandschap van Tele'Train

Het leerlandschap is de unieke fysieke en virtuele leeromgeving van een organisatie. Met het ontwerp van een leerlandschap begint de reis: individueel of als team volg je een leerroute. Onderweg naar het einddoel worden de meest geschikte online en offline leeroplossingen ingezet. Altijd prikkelend en soms pittig, want groeien doe je buiten de comfortzone. Dit zijn de drie principes van het leerlandschap van Tele’Train, volgens Hester Mager, directeur Tele’Train. 

 

Duurzaam opleiden 

Duurzaam opleiden vraagt om concrete doelstellingen en het meten van resultaat. Die doelstellingen – de bestemmingen in ons landschap – zijn vaak organisatieof afdelingsdoelen en worden echt relevant wanneer elk individu ze koppelt aan eigen doelen. We zien dit didactische principe terug in de wens van onze klanten om te komen tot een gestructureerd plan en alle activiteiten rondom vakmanschapsontwikkeling richting te geven door ze te koppelen aan een toekomstbestendige set van doelen. Hiervoor creëren we een gestructureerd leerlandschap met bewust uitgezette leerpaden die leiden tot de gewenste bestemmingen.

 

Adaptief leren

Adaptief leren betekent dat we ruimte geven aan individuen om een eigen route te bepalen die aansluit bij hun leerbehoefte. We zorgen in een leerlandschap bij voorkeur voor verschillende leervormen. Zo kan in het leerlandschap een medewerker onder leiding van een gids een voorkeursroute bewandelen – bijvoorbeeld door het volgen van een training of workshop - maar ook samen met een buddy of coach al backpackend van bestemming naar bestemming reizen. Een organisatie die de wens heeft medewerkers te binden en boeien, biedt ruimte voor individuele ontwikkeling.

 

Leren met impact

Leren met impact vraagt om leerprogramma’s die uitdagen, die prikkelen, die uitnodigen tot het vergroten van bewustzijn. Soms is een luie stoel, een goed gesprek en even achterover leunen daarvoor ideaal, een andere keer werkt het beter om een flinke berg te beklimmen en met hoge hartslag aan de slag te gaan. De comfortzone is daarbij voor iedereen anders. Leren gebeurt vooral op de rand van en net buiten de comfortzone. Het leerlandschap wordt daarom goed onderhouden, biedt mooie panorama’s en uitzichtpunten, maar om daarvan te genieten worden soms pittige routes bewandeld. Leren gebeurt als je verrast en verwondert raakt.

 

Speel Train or Pain!

Omdat Teletrain 25 jaar bestaat, vind je in het jubileummagazine een prachtig spel Train or Pain. Je verkent spelenderwijs het leerlandschap door een dobbelsteen te gooien. Je kunt het jubileummagazine en het spel hieronder gratis aanvragen.

Ook het spel Train or Pain spelen en een magazine thuis ontvangen?


Ja ik wil dat magazine!