05-04-2016 / Artikel

Adaptief leren in klantcontact

Hoe goed ben jij nog op de hoogte van het geleerde enkele weken na een training? Hoe vaak ben je nog bezig met je leerpunten? Val je gemakkelijk terug in oude gewoontes, helemaal als het druk is?

 

Direct na een training, bijvoorbeeld in communicatieve vaardigheden, zijn medewerkers zich goed bewust van hun leerpunten. De meeste medewerkers gaan enthousiast aan de slag met de nieuw aangeleerde technieken. Deze bewustwording daalt snel als er na de training geen aandacht voor het onderwerp is. Onderzoek wijst het volgende uit:

 

De eerste week na een training is 85% van de medewerkers bewust bezig met de leerdoelen uit de training. 15% doet er niets mee;

Na twee weken valt 70% terug in oude gewoontes als er geen aandacht wordt gegeven na de training;

Slechts 15% van de medewerkers die deel hebben genomen aan een training zijn ook na langere tijd nog in staat zelf verantwoording te nemen voor persoonlijke ontwikkelpunten. De invloed van deze groep is te klein om een hele afdeling te laten groeien.

 

Heeft training dan wel zin of is het zonde van de investering?

Het trainen van vaardigheden heeft te maken met een gedragsverandering. Je moet handelingen, die je altijd op een bepaalde manier deed, ineens anders gaan doen. Het proces van een gedragsverandering (bewustwording – actie – reflectie) kost tijd. Een éénmalige trainingsactiviteit zal hierdoor weinig toegevoegde waarde hebben.

 

‘Adaptief leren’ waarbij medewerkers regelmatig worden geprikkeld op hun leerpunten, blijkt een uitstekende manier om medewerkers continu te ontwikkelen en om kwaliteit vast te houden. Inmiddels zijn genoeg methoden bedacht, die kunnen ondersteunen bij het borgen van kwaliteit.

 

Coachen is in de klantcontactbranche van oudsher de meest gebruikte manier om medewerkers te sturen in hun functiegerichte ontwikkeling. Coachen is erg intensief, kost veel tijd en krijgt vaak een lage prioriteit. Hiervoor worden oplossingen bedacht zoals buddy-leren, mentor/seniors, floorwalkers etc.

 

Het blijkt echter, dat relatief weinig wordt gedaan met digitale mogelijkheden om adaptief leren in te zetten. Om extra leermomenten in te bouwen is er bijvoorbeeld een app ontwikkeld, vol met vragen over klantcontact via alle contactkanalen. De app werkt adaptief, omdat deze inspeelt op de persoonlijke leerbehoefte van de medewerker. Onderwerpen, die de deelnemer nog niet voldoende beheerst, worden extra  getraind om zo de kennis naar het gewenste niveau te brengen.

 

Een andere methode is het creëren van een online ‘learning-community’. Er zijn voorbeelden van goed werkende community’s, waarin kennis wordt gedeeld door middel van documenten, filmpjes, klantcases en opdrachten door de trainer/teamleider. Ook wordt er door het delen en plaatsen van berichten geleerd van elkaar. In een Learning Management Systeem (LMS) kan vaak eenvoudig een community met social learning elementen worden ingericht.

 

Deze digitale methoden zijn toegankelijk, betaalbaar en kosten relatief weinig tijd. De persoonlijke aandacht door training en coaching blijft belangrijk om kennis en vaardigheden aan te leren en te oefenen, maar kan eenvoudig ondersteunt worden met digitale middelen. Hierdoor worden extra leermomenten gecreëerd, zodat een training het beoogde resultaat oplevert, ook op langere termijn!