Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Ja, ik wil contact
27-08-2014 / Artikel

Bestaat maakbaar leiderschap?

Leiderschap en management worden vaak als hetzelfde bestempeld. Het tegenovergestelde is echter waar! Leiderschap is namelijk niet alleen voorbestemd voor management, maar is in een ieder geworteld.

 

Om een goede uiteenzetting van een strategie te maken, worden er vaak sessies met dure consultancy clubs gehouden en kijkt het managementteam zorgvuldig naar de te varen koers voor de komende jaren.

Om niets aan het toeval over te laten, worden er dan ook strakke acties geformuleerd om een strategie te vertalen naar een jaarplan. De managers werken vervolgens in detail uit wat er aan resultaat gehaald moet worden.

Dit is in de hoofden van de managers allemaal heel erg mooi bedacht, maar de reële wereld is niet maakbaar en vraagt om leiderschap. Een mooi plan hebben is één, maar een plan daadwerkelijk tot een succes maken is twee.

Ga eens bij jezelf na hoe vaak een mooi plan een succes is geworden en wat je daarvoor ingezet hebt om dat te behalen. Daar is écht leiderschap voor nodig: richting geven en daar op vertrouwen. En dit vertrouwen overbrengen naar jouw mensen, zodat zij zich ook verbonden voelen met de visie en daarbij horende strategie en doelstellingen.
Jouw mensen bepalen namelijk de cultuur.

Zij zijn het kapitaal van de organisatie. Zij maken of breken de weg naar succes. Inspireer hen daarom om vanuit hun rol en verantwoordelijkheid zich te verbinden met het gedachtengoed. Zet in op persoonlijk leiderschap. Ik beloof je dat je hiermee een grotere kans op succes creëert.

De vraag is dan wel: wat verstaan we dan precies onder ‘leiderschap’? En wat maakt een leider een leider?

Leiderschap door de jaren heen

Leiderschap is door de jaren heen op verschillende manieren gedefinieerd. Deze definities verschillen van ‘iemand met volgelingen’ tot een manager met bepaalde kwaliteiten. Leiderschap is echter heel anders dan management.

Leiderschap is een vorm van zich manifesteren waarin men authentiek is, consistent gedrag vertoont, in staat is te voelen en rekening houdt met anderen in zijn handelingen; anders dan “plat” maakbaar leiderschap verwezenlijken.

 

De definitie die Professer Robert Quinn geeft komt in mijn optiek nog het dichtst in de buurt: “Leiderschap is een toestand waarin men is gericht op resultaat, innerlijk gedreven is en gericht op anderen en -naar buiten toe open is”.

Maakbaar Leiderschap? Persoonlijk Leiderschap!

Leiderschap begint bij leiding geven aan jezelf. Het is onmogelijk anderen te leiden als je niet in staat bent om jezelf te leiden. Er schuilt daarom een leider in iedereen! De keuze is aan jou.
Leider zijn over jezelf of leider zijn vanuit verantwoordelijkheid of functie.

In elke omstandigheid is er een keuze om vanuit grootsheid te handelen of vanuit middelmatigheid. Het gaat er om of je in staat bent om een “machtig” eigenbeeld te creëren. Hiermee verschilt dit met simpelweg maakbaar leiderschap. Het is een deel van jezelf. Hieronder volgen een aantal praktische tips om leiderschap in de dagelijkse praktijk toe te passen:

  1. Werk vanuit één gedachtegoed waarbij een gezamenlijk resultaat helder geformuleerd is.
  2. Wees duidelijk over het gewenste gedrag in relatie tot de rol die men inneemt binnen het gedachtegoed.
  3. Neem voldoende tijd en geef gerichte aandacht om het gewenste gedrag te laten integreren.
  4. Pas geregeld reflectie toe op de genomen acties. Onderzoek het effect van jouw handelen in relatie tot de overkoepelende doelstellingen.
  5. Blijf ten alle tijden communiceren!

 

Start dus met het creëren van een eigen visie als antwoord op de vragen voor de toekomst. Leiders werken namelijk vanuit visie. Denk aan Richard Branson, Ghandi, Nelson Mandela. Vandaar uit kun je op zoek gaan naar wat jou werkelijk interesseert en waar jouw passie ligt. Vanuit deze passie creëer je inspiratie en creativiteit.

Het gaat dus niet om jaren werkervaring, opvoeding, of opleidingsniveau, maar dus om visie en gerichte focus. Gericht afgaan op jouw doel, jouw zijn, jouw essentie. Het is er al en het is jouw creatie. Je hoeft er alleen maar JA tegen te zeggen. Noem het jouw maakbaarheid. Maar noem het liever jouw  realiteit. Jouw leiderschap.