16-09-2020 / Nieuws

Tele’Train opnieuw Cedeo erkend met een score van 96,5%

Tele’Train heeft opnieuw de Cedeo-erkenning voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen toegekend gekregen. Met een score van 96,5% een mooie prestatie waar we heel trots op zijn.

 

Cedeo heeft aan de hand van een diepgaand klanttevredenheidsonderzoek onze maatwerktrainingen beoordeeld. Tijdens dit onderzoek zijn verscheidende opdrachtgevers geïnterviewd om hun ervaringen met Tele’Train te delen. Centraal stond de vraag in hoeverre Tele’Train erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften waar te maken. Tenminste 80% van de ondervraagde opdrachtgevers dient ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ over de geleverde kwaliteit van alle verschillende opleidingsaspecten te zijn, wil een opleidingsinstituut in aanmerking komen voor het certificaat.

 

Resultaten

De ondervraagde opdrachtgevers geven aan dat er al langere tijd zaken wordt gedaan met Tele’Train. Op de vraag hoe de opdrachtgever bij Tele’Train terecht is gekomen, kwamen verscheidende antwoorden. “Tele’Train heeft de tender gewonnen omdat ze ‘out of the box’ een net iets verfrissender voorstel deden. Ze durfden een stapje verder te gaan met leervormen en locaties.” En “De training moest gaan over een heel saaie wet. Ik wilde iets anders, iets creatiefs. We hadden 12 partijen uitgenodigd, waarvan sommige echt groot. Tele’Train stak er echt bovenuit en sloot prima bij mijn ideeën aan. Het enthousiasme spatte eraf bij deze jonge honden”.

 

Over het voortraject zijn de referenten tevreden tot zeer tevreden. Er wordt volgens hen door Tele’Train op een goede manier navraag gedaan naar de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Tele’Train neemt daarbij een proactieve houding aan. “We hebben samen de doelgroepen in beeld gebracht. Dat was best ingewikkeld. Tele’Train heeft heel veel ingebracht, door eerst goed naar onze ideeën te luisteren en daar een plusje bovenop te geven. Ze hebben het ongelooflijk snel uit de grond gestampt.”

 

Ook over de uitvoering zijn de referenten unaniem zeer tevreden. Er is volgens de referenten sprake van voldoende interactie, praktijkgerichtheid en balans tussen theorie en praktijk. “De verwachtingen zijn helemaal waargemaakt. De eerste lesdag met een gesimuleerd vliegtuigongeval op vliegveld Teuge was erg interessant en effectief.” En “Alle do’s and don’ts zijn aan de orde gekomen. Er zijn veel vragen beantwoord en duidelijk oefeningen gedaan. Hoewel de mensen op verschillende niveaus instroomden, is dat mooi gelijkgetrokken.”

 

Daarnaast prijzen de referenten de trainers van Tele’Train zowel om hun deskundigheid als om hun didactische en persoonlijke kwaliteiten. “De docenten krijgen bij ons een gemiddeld cijfer van 8.2. Dat is hoog voor onze begrippen.” En “De mensen waren laaiend enthousiast over de trainer.”

 

Wij kunnen niet anders dan trots zijn op het resultaat en zijn trots dat we de komende twee jaar weer de titel “Cedeo Erkend” mogen voeren.