Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Ja, ik wil contact
30-09-2015 / Artikel

Een Opleidingsplan, dat werkt!

De economie trekt aan en de werkdruk wordt groter. Meer klanten, meer vragen, meer kanalen. De groei zit er weer in! De arbeidsmarkt is weer in beweging; meer instroom en meer doorstroom van medewerkers, een mooie ontwikkeling. Maar passen de trainingen en opleidingen nog wel bij de strategie en doelstellingen? Worden nieuwe mensen efficiënt opgeleid? Hoe wordt kwaliteit geborgd en hoe wordt huidig personeel ontwikkeld?

Structuur en een Leerlandschap

De afgelopen jaren is bij veel bedrijven nauwelijks aandacht geweest voor interne training en opleiding. Logisch, want voor veel organisaties lag de nadruk op overleven, reorganiseren of zelfs uitstroom van medewerkers. Het opleidingsbudget komt nu weer op de agenda en het wordt weer tijd om te investeren in menselijk kapitaal.

Om de juiste keuzes te maken in opleidingen en trainingen is een gestructureerd opleidingsplan of leerlandschap een must. Dit geldt voor het opzetten van een complete academy tot een opleidingsstructuur voor één afdeling. Het is zonde om te investeren in een in- of extern trainingsprogramma, dat slechts een tijdelijke opleving teweeg brengt. Je blijft dan achter de feiten aanlopen.

 

Untitled 1 111972365820

Een goed opleidingsplan schrijven is niet gemakkelijk. Een opleidingsplan ontwikkelen dat draagvlak heeft door de hele organisatie en ook nog eens wordt nageleefd is erg moeilijk. Er moet met veel factoren rekening gehouden worden, zoals doelstellingen, doelgroepen, budget, belangen, korte en lange termijn visie, beschikbare mensen en middelen.

Bovendien zien we bij het opstellen van een opleidingsplan een aantal belangrijke valkuilen:

  • Het plan wordt gezien als een doel in plaats van een middel om een doel te bereiken;
  • De vorm is belangrijker dan de inhoud;
  • Andere prioriteiten stagneren de voortgang van het ‘bouwproces’.

 

Opleidingsplan? Academy!

Om een gestructureerd opleidingsplan te bouwen is het raadzaam om 10 stappen te doorlopen. Ongeacht de grote van de organisatie of de afdeling kan elke stap genomen worden. Alleen de duur en doorlooptijd zal per organisatie verschillen. Het stappenplan kan worden verdeeld in een aantal fases: define – discover – design – develop – deliver.

 

 

  • In de eerste fase worden de bedrijfsdoelstellingen gedefinieerd, waaraan de opleidingsvisie wordt gekoppeld.
  • De tweede fase is een ‘discovery’ waarin kennis en kunde wordt geanalyseerd. Hieruit kan bijvoorbeeld een ‘gap-analyse’ volgen, waaruit blijkt welke kennis, vaardigheid en gedrag nodig is om de bedrijfsdoelstellingen te behalen.
  • In de design fase wordt een het ontwerp van de opleidingsstructuur gebouwd. Dit betekent dat er leerpaden met passende leermethodes worden ontwikkeld.
  • Vanaf fase 4 wordt invulling gegeven aan het opleidingsplan of de academy. Deze ontwikkelfase staat in het teken van het (her)ontwikkkelen en inkopen van alle trainingen en opleidingen.
  • De laatste fase is de implementatie- en uitvoeringsfase. Het opleidingsplan wordt breed gecommuniceerd en treedt in werking.

Door het volgen van dit complete stappenplan kunt u komen tot een opleidingsplan, dat werkt!