Geschreven door:

Annemijn Storm
LinkedIn
16-05-2019 / Artikel

De kracht van een gevarieerd leeraanbod

Leer jij door te experimenteren? Of ben je een typische beelddenker? Er wordt dan al snel gesproken over jouw persoonlijke leerstijl. Wij spreken liever over leervoorkeur. Het voelt comfortabel om op een manier te leren die overeenkomt met jouw leervoorkeur. Dit is niet altijd de meest effectieve manier. Vergelijk het eens met eten: misschien hou je net als ik enorm van pizza, maar dit betekent niet dat het gezond is om iedere dag pizza te eten.

 

 

De leerstijlmythe
De leerstijltheorie is in het onderwijs en bedrijfsleven erg populair. Deze theorie stelt dat individuen onderling verschillen in de manier waarop zij het beste leren. Er bestaan veel verschillende leerstijlindelingen. Zo maakte Kolb in 1981 de indeling in denkers, doeners, dromers en beslissers. Een andere veelgehoorde theorie is dat mensen auditief, visueel of kinesthetisch leren. Coffield onderzocht in 2004 de wetenschappelijkheid van 71 verschillende leerstijlindelingen. Wat bleek: er bestaat nauwelijks wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van leerstijlen. Het is een hardnekkige mythe dat het zinvol is om het onderwijs aan te passen op de leerstijl van de doelgroep.

 

De leercirkel van Kolb
Hoe zorg je er dan voor dat leren leuk én effectief wordt en aansluit bij de doelgroep? Net als met gezond eten, is variatie het sleutelwoord. We leren zowel binnen als buiten onze comfortzone. Als je een leeractiviteit ontwikkelt, gebruik dan verschillende leervormen. Kolb publiceerde in 2001 ‘de leercirkel’:

 

Circkel 01 111968578965

 

Om nieuw gedrag aan te leren en in de praktijk toe te passen, doorlopen de deelnemers alle fasen van de leercirkel. Misschien hebben de deelnemers een voorkeur voor ervaren of observeren. Dan is het net zo belangrijk dat ze ook de andere fasen van de leercirkel doorlopen. Het maakt niet uit met welke leerfase de deelnemers beginnen. Als je een groep medewerkers met een nieuw systeem wil leren werken, laat je ze misschien als eerste meekijken met een collega. Je kunt er ook voor kiezen om ze het systeem direct te laten ervaren. Kies een volgorde van leervormen die praktisch haalbaar is en goed past bij de inhoud.

Wil je meer weten over leervoorkeuren? Of kunnen we meedenken over een gevarieerd leeraanbod in jouw organisatie? Neem dan auditief, tekstueel of visueel contact met ons op!

 

 

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.

Contact