Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Ja ik wil contact

Masterclass handelen in crisissituaties

Rijkswaterstaat is een uitvoeringsorganisatie en als beheerder van de infrastructuur op het gebied van water, scheepvaart, wegen en informatie, een hele belangrijke organisatie. Zo gaat het om een kapitaal van enkele honderden miljarden. Als er iets hapert aan de infrastructuur merkt heel Nederland dit. Belangrijk dus dat alles goed werkt.

 

De uitdaging

Bij de afdeling crisisbeheersing van Rijkswaterstaat ging het altijd met name om de inhoud en procedures, sinds kort is er ook meer belangstelling is voor softs skills. Binnen de groep crisisadviseurs werd onderkend dat er behoefte was aan een training in soft skills. Want als er zich een crisis voordoet, er spanning op de lijn zit en er belangen zijn die worden geraakt, verandert de manier van communiceren.

 

De oplossing

Tele’Train ontwikkelde de Masterclass ‘Handelen in crisissituatie’, hierin staat de ontwikkeling van soft skills en Crew Resource Management (CRM) centraal. CRM is een veiligheidstraining voor multidisciplinaire teams binnen crisissituaties om incidenten die gebeurden door het falen van de samenwerking in de cockpit aan te pakken. Het eerste deel van de Masterclass vond dan ook plaats op Vliegveld Teuge waar een CRM-opdracht werd uitgevoerd: het veilig begeleiden van een commercieel vliegtuig van gate tot gate in een zeer gedetailleerde flightsimulator. Tijdens de simulatie staan de volgende aspecten centraal: efficiënte samenwerking, foutloos communiceren, uitstekend luisteren en terugkoppelen, meerdere zaken tegelijk doen en dus aandacht verdelen, besluiten nemen, specifieke verantwoordelijkheden nemen.

 

Het resultaat

Doormiddel van de masterclass hebben de crisisadviseurs meer inzicht in hun communicatie tijdens een crisissituatie. Het programma loopt nog twee jaar door. En zo ook de ambities voor RWS om het nog beter te doen. Ze zijn al een heel eind op weg. In de top 10 beste van de wereld zitten ze nog niet, maar grote stappen worden er wel gemaakt.

 

 

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.

Contact