25-04-2022 / Interview

Brighter Legends: Closing the gap tussen kennis uit opleiding en de praktijk

Vers van school of universiteit en hup aan de slag! In de praktijk merken zowel deze spiksplinternieuwe werknemers als hun werkgevers dat er best een ‘gap’ bestaat tussen de kennis die is opgedaan tijdens de opleiding en de praktijk. Dat geldt zeker ook voor de maakindustrie, oftewel voor bedrijven die nieuwe producten uit materialen vervaardigen. 

 

Brighter Legends springt hierop in als online opleider voor de maakindustrie. Om hun online leeractiviteiten nog verder te verbeteren, riepen ze de hulp in van Tele’Train als onderwijskundig specialist. We spreken met Jerram Visbach, Managing Partner van Brighter Legends, over deze samenwerking én de livegang die eraan zit te komen.

 

Hoi Jerram! Vertel eens iets meer over Brighter Legends, voor mensen die jullie niet kennen?

Wij zijn een Tech startup gevestigd in het ‘Innovatiekwartier’ in Den Bosch. Hier wordt door innovatieve bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen een eco-systeem in data en ICT ontwikkeld. Hier ontstaat momenteel een creatieve broedplaats voor data- en ICT professionals en makers. 

 

Ik heb jarenlang bij een CAD-leverancier gewerkt en daar zag ik dat veel maakbedrijven het lastig vinden om hun medewerkers te behouden en young professionals aan te trekken. Ook merk je dat de studenten tegenwoordig steeds breder worden opgeleid en specifieke kennis missen om snel inzetbaar te zijn. Hier zijn we op ingesprongen met de oprichting van Brighter Legends. 

 

We zien namelijk dat een online academy zich perfect leent voor het creëren van een future proof organisatie. En dan richten we ons in de startupfase voorlopig op de ‘knowledge gap’ tussen wat schoolverlaters weten en wat echt benodigd is in de praktijk. 

 

Want daar zit een verschil in?

Ja, zeker. Veel bedrijven lopen vast bij de instroom, doorstroom en uitstroom van hun medewerkers. Dat komt doordat er een groot tekort is aan gekwalificeerd technisch personeel. Er staan op dit moment meer dan 90.000 vacatures open! Daarbij speelt ook de vergrijzing een rol, want ruim 60% van het technisch personeel is tussen de 40-65 jaar. Bovendien digitaliseren bedrijven hun bedrijfsvoering en automatiseren de operatie waardoor ook de inhoud van banen en taken verandert. Dit betekent dus ook dat er andere skills benodigd zijn – uit onderzoek blijkt dat bijna 50% van de werknemers de komende 5 jaar omscholing zal nodig hebben. Je ziet, werk aan de winkel! 

 

Aan wat voor trainingen of omscholing moeten we denken?

We focussen ons op de hard en soft skills voor medewerkers bij maakbedrijven, en dat doen we door e-learnings te ontwikkelen, samen met Tele’Train. We hebben een soort ‘shared academy’ opgezet voor het bredere mkb, omdat we zien dat je zo een future proof organisatie creëert. Grotere organisaties hebben vaak wel de middelen om zelf aan de slag te gaan, maar voor kleinere organisaties is dat lastiger. We werken in co-creatie met een aantal partners, wat het behapbaar en betaalbaar maakt. Onze academy maakt de interne kennisdeling laagdrempelig, leerzaam en effectief. 

 

Klanten kunnen ‘inprikken’ op bestaande e-learnings, maar we leren ze ook hoe ze deze zelf kunnen maken. Hierdoor kunnen bedrijven ook hun bedrijf specifieke kennis veilig stellen. De jarenlange ervaring wordt hierdoor benut om de jonge generatie aan te trekken en bij te scholen. Bijvoorbeeld voor werkinstructies of om medewerkers sneller inzetbaar te krijgen. Concreet maken we op dit moment e-modules voor verschillende functieprofielen en thema’s lopen uiteen van Methodisch ontwerpen en DFA/DFM tot aan Projectmanagement en Adviseurschap.  

 

Hoe kwam je eigenlijk bij Tele’Train terecht?

Voor het ontwikkelen van online leeractiviteiten hadden we naast kennisdragers uit de praktijk juist ook onderwijskundige specialisten nodig. Specialisten die weten hoe je de leerbehoefte in kaart moet brengen om er vervolgens kwalitatieve e-modules van te maken. 

 

Als startup zochten we een partij die goede begeleiding kon geven, maar ook paste bij hoe wij de dingen doen. Al snel bleek dat Tele’Train echt naar ons luisterde en met ons meedacht. Tele’Train biedt daarnaast echt maatwerk en helpt ons om de didactiek te borgen. Bovendien werken we zelf ook zo met onze klanten: co-creatie vinden we super belangrijk. Zo werk je echt samen. 

 

Kun je wat meer over het project en de samenwerking vertellen?

We werken met Tele’Train samen op verschillende niveaus. Aan de ene kant is dat het projectmanagement en dat de e-learnings doen wat ze moeten doen, namelijk het sluiten van die ‘gap’ waar we het over hadden. 

 

Aan de andere kant levert Tele’Train oneerbiedig gezegd ‘handjes’. De e-learnings moeten tenslotte gemaakt worden. Dat vraagt flink wat capaciteit van Tele’Train, ik geloof dat er regelmatig zo tussen de vijf en zeven mensen bezig zijn. Dat is natuurlijk nog een reden om voor Tele’Train te kiezen. Zelf heb ik onmogelijk in zo’n korte tijd zoveel goede mensen beschikbaar. Dit gaf ons ook de tijd om zelf te zoeken naar een goede onderwijskundige. Die hebben we inmiddels in huis.

 

Binnenkort gaan jullie live, toch?

Ja klopt, nog maar een paar weken en dat is het zover. Dan gaan de technische medewerkers van een klant van start met hun persoonlijk leerpad. Ik kijk er enorm naar uit en vind het niet meer spannend, want ik heb er een goed gevoel bij. Natuurlijk heb ik wel slapeloze nachten gehad, en de projectmanager van Tele’Train ook. Want ook al heb je het in theorie helemaal onder controle, de praktijk is soms wat weerbarstiger. 

 

Zo blijkt de tijd dat iets kost of de inhoud toch anders te zijn dan je dacht. Of de klant wil toch iets anders, want naast Brighter Legends en Tele’Train zijn er natuurlijk nog de maakbedrijven waar we samen mee werken. Ook hadden we te maken met ziekte vanwege corona en tsja, carnaval wordt hier in het zuiden natuurlijk ook uitbundig gevierd. 

Brigther Legends Computer met platform2

Hoe hebben jullie dat in goede banen geleid?

De projectmanager van Tele’Train is hierbij essentieel en met haar kan ik inmiddels lezen en schrijven. We kunnen daarnaast nog eens met elkaar lachen en zijn beiden positief ingesteld, dus eigenlijk komt daardoor altijd alles goed. Ook als je eerst nog met je handen in het haar zit. 

 

Die mindset is een hele treffende. Denk bijvoorbeeld aan een e-learning die meer tijd kost dan begroot. Je wilt het project binnen tijd en budget opleveren, maar het is juist ook enorm belangrijk dat de inhoud goed staat. Op zo’n moment schakel ik dan met Tele’Train en dan vinden we snel een oplossing. Ze zijn flexibel en denken echt mee in onze behoefte. Natuurlijk lopen dingen soms anders dan gepland, maar onze co-creatie werkt perfect en kan ik iedereen aanbevelen. Zonder wrijving geen glans is niet alleen heel treffend voor de maakindustrie in letterlijke zin, maar zeker ook in onze samenwerking!

 

Wat heb je geleerd tijdens het project of wat had je vooraf niet verwacht?

Misschien een dooddoener, maar onderwijskunde is echt een vak. Het is enorm tijdrovend, maar het op een goede manier maken van de e-modules is cruciaal. Ik vind het leuk om te zien dat alle betrokkenen inclusief mezelf ook een leercurve hebben doorgemaakt. 

 

Een ander leerpunt: experts doen veel op basis van routine en hun ervaring. Het is een uitdaging om hun werkwijze zorgvuldig op te zetten binnen een e-learning. Denk bijvoorbeeld aan iemand in de tekenkamer, in de werkvoorbereiding of constructierollen. Iedereen heeft een technische opleiding, maar als iemand het al twintig jaar doet, werkt zo iemand puur op routine en zonder er bewust over na te denken. Het is heel moeilijk om die kennis die in het hoofd zit te vangen en over te brengen naar nieuwe medewerkers. 

 

Ook tijd en capaciteit zijn key! Omdat leren nooit prioriteit nummer één is in de waan van de dag, is mijn tip om ‘schakeltijd’ mee te nemen in een project. De maakindustrie zelf is bovendien ook heel erg gevoelig voor de waan van de dag. Er komt een order binnen of de telefoon gaat, en dat kun je niet naast je neerleggen. Dat is een uitdaging. We hebben dat opgelost door mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en hen deel te maken van het proces. Op die manier krijg je een gedeeld eigenaarschap. Je legt geen deadlines op, maar je werkt met een gedeelde agenda. Zo zet iedereen z’n schouders eronder en is het succes ook een gedeelde prestatie. 

 

En na de livegang, wat dan?

We zijn nog lang niet klaar! Sterker nog, we beginnen net. Als ik kijk naar de toekomst, is onze droom tweeledig. Allereerst willen we met partners uit de branche, zoals Tele’Train en andere kennisinstellingen, groeien naar dé hybride opleider voor de maakindustrie. We zetten dus in op de online academy, maar zeker ook op offline workshops/cursussen. Deze combinatie is namelijk ijzersterk. 

 

Daarnaast komt er een vervolgproject voor nieuwe technische rollen én soft skills. Die is zelfs reeds gestart. Het gaat goed en dat geeft energie. Ik ben zelf dolenthousiast over wat we doen en hoe ver we zijn gekomen. En anderen zijn dat ook, want zo is er al een tweede subsidieproject van de grond gekomen, we komen op landelijke televisie en er volgt nog veel meer. Over een tijdje vertel ik daar graag meer over! 

Brigther Legends Het all in platform