10-11-2022 / Nieuws

Tele'Train en AtHand verstevigen samenwerking

Tele’Train, onderwijskundig opleidingsbureau uit Amsterdam, gaat verder als moederorganisatie van AtHand. Tele’Train en AtHand werken al jaren intensief samen in het speelveld van leren en ontwikkelen. Directeur Hester Mager: “We zijn heel blij dat we de gamification expertise van AtHand nu echt in huis halen. We zien dat game-based learning als een turbo werkt op leren bij onze klanten. Gamification is niet meer weg te denken uit ons leerlandschap.” 

445383683 tt samenwerking athand nieuwsinzet

Kennis en kwaliteit vermenigvuldigen

Leren gebeurt als je verrast en verwonderd raakt. Tele’Train en AtHand versterken elkaar. Het zorgt voor een vermenigvuldiging van kennis en kwaliteit. Hester Mager: “Als organisatie zijn we nu één, en daar zijn we trots op. De namen van AtHand en Tele’Train blijven beide actief in de markt. De onderwijskundige kennis van Tele’Train en de creativiteit en game-based software van AtHand worden gebundeld.”

Gamification inzetten voor jouw organisatie 

Een game dient bij Tele’Train altijd een hoger doel: je wilt iets bereiken in kennis, houding of gedrag.  Je kunt een game prima in combinatie met andere online en offline leervormen inzetten. Om succesvol te zijn, moet een game vooral inspireren, interactie bevorderen, uitdagen en fun zijn.  

 

Er zijn drie manieren om gamification in te zetten: 

 

  1. Als je deelnemers aan een programma wil motiveren of betrekken. Je zet online of offline spelelementen in binnen een trainingsprogramma. 
  2. Als je processen wilt optimaliseren en effectiever maken. Gamification als onderdeel van een opleiding of een learning journey. 
  3. Als je betere resultaten wil halen. Het werk is de game via een spellaag met KPI's.