Geschreven door:

Joëlle Brosky
LinkedIn
20-03-2019 / Artikel

Opleidingsbudget, waar geef je het aan uit

Niet lang geleden kregen we een opleidingsvraag voor professionals van een klantenservice. Alle medewerkers hadden een individueel budget en zij wilden dit op één hoop gooien voor een maatwerktraining. Een slimme oplossing, want een inhouse training was voor dit team goedkoper dan een open training én het programma werd ook nog afgestemd op hun eigen praktijk. De HR-afdeling was budgethouder en kon dit administratief niet verwerken. De medewerkers moesten zich individueel inschrijven voor een duurder open trainingsprogramma. Dat lukte niet, want het paste niet in hun budget. Onbegrijpelijk! Bureaucratie, interne processen en systemen mogen effectieve leeroplossingen toch niet in de weg staan? Gelukkig stak de manager er een stokje voor en ging het maatwerkprogramma alsnog door.

 

Er zijn veel verschillen in de verdeling en het beheer van het opleidingsbudget bij organisaties. De één werkt met een individueel budget, de ander met een afdelings- of organisatiebudget. Vaak zien we combinaties van individuele en afdelingsbudgetten en een enkele keer zien we een tijdsgebonden budget, waarbij bijvoorbeeld 5% van de werktijd aan ontwikkeling mag of zelfs moet worden besteed. Bij sommige organisaties kunnen individuen het budget geheel vrij besteden. Meestal ligt het beheer bij HR of bij de directie, soms is een afdelingsmanager de budgethouder.

Er is geen goed of fout in de verdeling of het beheer van een opleidingsbudget, maar het kan maar één keer goed of fout worden uitgegeven.

kwaliteit 111972728565

Collectief

Slim besteden van een collectief opleidingsbudget is niet ingewikkeld. Zorg voor een plan! Eerst is duidelijkheid over de koers en de plannen van de organisatie of van de afdeling nodig. Vervolgens bepaal je wat er van de medewerkers wordt verwacht om de doelen met elkaar te behalen. Als dat inzicht er is, dan kan je vrij eenvoudig bepalen wat de leerdoelen zijn per individu, team of afdeling. Geef medewerkers ruimte om hierin mee te denken en geef verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling.

Op basis van de inventarisatie van leerdoelen kan je bepalen welke leerinterventies hierop aansluiten. Zorg dat daarbij breder wordt gekeken dan de geijkte wegen van de organisatie. Soms zie je dat gekozen wordt voor open trainingsaanbod, terwijl maatwerk slimmer kan zijn. Soms wordt gekeken naar klassikaal, terwijl e-learning of een blended vorm meer effect heeft.

 

Interne of externe Learning & Development professionals kunnen hierin meedenken. Maak daar gebruik van! Zij weten wat er in de markt te koop is, welke middelen beschikbaar zijn, zij kennen de nieuwste trends en begrijpen hoe je het hoogste leerrendement kan behalen. Uiteindelijk is dat wat je wilt; de beste kwaliteit binnen het gestelde budget en een bepaalde tijd.

 

Individueel

Persoonlijke ontwikkeling is steeds belangrijker om doorstroming te creëren, professionals te behouden en in te spelen op veranderingen in de markt. Een individueel opleidingsbudget is hiervoor een uitkomst. Professionals kunnen zelf op zoek gaan naar een opleiding, training, coaching of leervorm die aansluit op de eigen behoefte, leervraag én manier van leren. Creëer wel een kader voor een individueel budget. Bijvoorbeeld de mate waarin de opleiding meerwaarde moet bieden aan de organisatie. Geef de vrijheid om creatief met dit kader om te gaan. Een perfecte manier om je medewerkers te laten groeien en om je organisatie te laten excelleren.

 

Ben je geïnteresseerd in een slimme besteding van je opleidingsbudget, dan denken de ‘Smartlearning specialisten’ van Tele’Train graag met je mee!

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.

Contact