Meer weten over Tele'Train & aNewSpring?

Viktor Bensch vertelt je er graag alles over.
Ja, ik wil contact

Stappenplan PowerPoint slides in aNewSpring

Stap 1

Upload je afbeeldingen (je losse ppt slides) in tabje Bestanden in de juiste contentbieb. Let erop dat de naam van de afbeeldingen begint met “Dia” gevolgd door het nummer. Tip: Maak een nieuwe map aan in Inhoudsdelen om de dia’s netjes te bundelen.

 

Stap 2

Maak onder tab Pagina’s een nieuw inhoudsdeel aan en kies HTML.

 

Stap 3

Kopieer de code uit het tekstbestand naar het tekstvak.

 

Stap 4

Pas de slide instellingen aan in de gekopieerde code:

Screen Shot 2021 04 21 at 09.43.17 111910608988

Stap 5

Personaliseer door de stijl instellingen aan te passen:

Screen Shot 2021 04 21 at 09.47.00 111910608764

Stap 6

Koppel het inhoudsdeel aan een activiteit.

HTML code

<html>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

 

  <script>

    //************************* SLIDE INSTELLINGEN *****************************

 

    

  const maxSlides= 0; //Hier zet je het aantal slides neer.

  const contentBibliotheek= "Naam van contentbibliotheek"; //Hier zet je de naam van de contentbieb neer.

  let contentMap= ""; //Naam van map, als de dia’s direct in Inhoudsdelen staan, laat je deze leeg.

  const extension= "png"; //Hier zet je de letters na de punt neer. (png/jpg/gif/svg)  

    

    

    //***************************************************************************

  </script>

  <style>

      .w3-btn, .w3-button {

    /************************** STIJL INSTELLINGEN ********************************/

    

        

    color: #FFFFFF; /* Kleur van tekst in buttons. Gebruik de kleurcode, voorbeeld: #FFFFFF */

    background-color: #7A94A5; /* Achtergrondkleur van buttons. Gebruik de kleurcode, voorbeeld: #000000 */

        border: none; /* Omranding toevoegen aan een button. 

        Zie https://www.w3schools.com/css/css_border_shorthand.asp */

    

        

     /**************************************************************************************/

  }

  </style>

  <script>

    const slider = document.getElementsByClassName("w3-container")[0];

    const buttons = document.getElementsByClassName("w3-center")[0];

    if(contentMap!="")contentMap+="/";

    

    function createDiv(slideNr, dir, ext){

      let newdiv = document.createElement('div');   

      newdiv.setAttribute("class", "w3-display-container mySlides fade"); 

      let slide = document.createElement('img');   

      slide.setAttribute("src", dir+slideNr+"."+ext);

      slide.setAttribute("style", "width:100%;");

 

      newdiv.appendChild(slide);

      return newdiv;    

    }

    

    for (i = 1; i <= maxSlides; i++) {

      slider.appendChild(createDiv(i, ("content/"+contentBibliotheek+"/"+contentMap+"Dia"), extension.toUpperCase()));

      let b = document.createElement('button');

      b.setAttribute("class", "w3-button demo");

      b.setAttribute("onclick", "currentDiv("+i+")");

    let t = document.createTextNode(i);

      b.appendChild(t);

      buttons.appendChild(b)

}

  </script>  

  

<style>

.mySlides {display:none}

    .w3-large {

    font-size: 28px!important;

}

  html{

  font-size:35px;

  }

  

  .w3-container, .w3-panel {

    padding: 0.01rem 2rem;

    margin: 1rem;

    position: relative;

}

 

  .w3-red {

    opacity: 1;    

  }

  .w3-button:hover {

    opacity: 1;    

  }

  .w3-center{

  text-align: center;

  }

    .w3-display-left {

    position: absolute;

    top: 45%;

    left: -2rem; 

}

    .w3-display-right {

    position: absolute;

    top: 45%;

    right: -2rem;  

}

 

   .w3-btn, .w3-button {

    font-family: sans-serif;

    border-radius:.6rem;

    display: inline-block;

     width: 1.2rem;

     height: 1.2rem;

    vertical-align: middle;

    overflow: hidden;

    text-decoration: none;

    text-align: center;

    cursor: pointer;

    white-space: nowrap;

     font-size: .7rem;

     padding: 0rem;

     opacity: .8;

     margin: 2px;

     outline:0px;

}

  

  .w3-red {

    opacity: 1;    

  }

  .w3-button:hover {

    opacity: 1;    

  }

    /* Fading animation */

.fade {

  -webkit-animation-name: fade;

  -webkit-animation-duration: 1.0s;

  animation-name: fade;

  animation-duration: 1.0s;

}

 

@-webkit-keyframes fade {

  from {opacity: .4} 

  to {opacity: 1}

}

 

@keyframes fade {

  from {opacity: .4} 

  to {opacity: 1}

}

</style>

<body>

 

<div class="w3-content w3-display-container"></div>

<div class="w3-container">

 

 

    

 <button class="w3-button w3-display-left" onclick="plusDivs(-1)">&#10094;</button>

<button class="w3-button w3-display-right" onclick="plusDivs(1)">&#10095;</button>

 

</div>

<div class="w3-center">

  

</div>

 

<script>

var slideIndex = 1;

showDivs(slideIndex);

 

function plusDivs(n) {

  showDivs(slideIndex += n);

}

 

function currentDiv(n) {

  showDivs(slideIndex = n);

}

 

function showDivs(n) {

  var i;

  var x = document.getElementsByClassName("mySlides");

  var dots = document.getElementsByClassName("demo");

  if (n > x.length) {slideIndex = 1}    

  if (n < 1) {slideIndex = x.length}

  for (i = 0; i < x.length; i++) {

    x[i].style.display = "none";  

  }

  for (i = 0; i < dots.length; i++) {

    dots[i].className = dots[i].className.replace(" w3-red", "");

  }

  x[slideIndex-1].style.display = "block";  

  dots[slideIndex-1].className += " w3-red";

}

 

</script>

 

</body>

</html>

 

Bron

Originele content, aangepast door Tele’Train.

Voor meer gevorderden: Hier vind je ook andere leuke interactievormen, die je kan gebruiken in aNS!

Meer weten over de samenwerking tussen Tele'Train en aNewSpring? We vertellen je hier alles over de samenwerking en hoe wij je kunnen helpen bij de ontwikkeling van e-learning en inriching van aNewSpring.

Meer weten over aNewSpring en Tele'Train?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.

Neem contact op