Geschreven door:

Romy de Lange
LinkedIn
27-07-2021 / Interview

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) vervult een belangrijke taak: het beheer en de ontwikkeling van rijkswegen, rijksvaarwegen en rijkswateren. Lucie van Motman, adviseur op de afdeling leren en ontwikkelen, houdt zich bezig met o.a. de inkoop en het beheer van opleidingen voor RWS.

 

7 leerlijnen

Omdat RWS een hele grote organisatie met circa 8.700 mensen in dienst is, is de afdeling waar Lucie werkt opgedeeld in een aantal leerlijnen. Denk aan een leerlijn gericht op verkeer- en watermanagement (de natte wegen) en bijvoorbeeld over IT en data. Zelf is ze, samen met 2 vaste collega’s en 1 tijdelijke collega, verantwoordelijk voor de leerlijn Aanleg Onderhoud Omgeving en Asset Management (AO-OAM). “De naam zegt het eigenlijk al. De doelgroep waar we binnen deze leerlijn opleidingen voor verzorgen, bestaat onder andere uit projectmanagers die zich bezighouden met de aanleg en onderhoud van wegen. Asset management is hier een belangrijk onderdeel van. We hebben enorm veel wegen en bruggen en die moeten natuurlijk continu gecontroleerd worden op kwaliteit.”

 

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat iedereen binnen RWS zo goed mogelijk wordt opgeleid en dat deze kennis en vaardigheden ook worden geborgd. Daar komt Lucie vooral in beeld. Als onderwijskundig adviseur is zij verantwoordelijk voor de inkoop van opleidingen. “Dat houdt in dat ik na het ontvangen van een opleidingsvraag deze toets bij onze inhoudelijke experts. Op het moment dat ook zij aangeven dat deze behoefte er is, zet ik het hele inkoopproces in gang. Er volgen dan allerlei interne gesprekken om de opdracht zo concreet mogelijk te maken. Als de opdracht concreet is, vraag ik bij verschillende partijen offertes uit. Om deze vervolgens te beoordelen en de leverancier te kiezen. Vanaf dat moment heeft de leverancier de hoofdtaak en zorg ik vooral voor het projectmanagement binnen RWS.”

Jullie hadden over alles nagedacht en natuurlijk het feit dat jullie heel goed gebruik kunnen maken van verschillende werkvormen. Klassikaal of digitaal, alles kunnen jullie.

Opleiding specificeren

Binnen RWS lag de behoefte om de opleiding ‘Specificeren’ te herontwerpen. Onder andere om de transfer naar de werkpraktijk te vergemakkelijken, de trainingstijd terug te brengen en de interactie tussen de deelnemers onderling te bevorderen. “Deze opleiding moest op maat worden gemaakt. Omdat we in zo’n geval uitgaan van onze raamovereenkomst ontvingen alle partijen die hier onderdeel van zijn deze uitvraag. Zo ook Tele’Train, waar we uiteindelijk ook voor hebben gekozen. Wat ik vooral heel goed vond aan het stuk van Tele’Train is dat meteen duidelijk werd wat we konden verwachten. Jullie hadden over alles nagedacht en natuurlijk het feit dat jullie heel goed gebruik kunnen maken van verschillende werkvormen. Klassikaal of digitaal, alles kunnen jullie.”

 

In the lead

Alle mooie woorden en plannen moesten we natuurlijk ook nog waarmaken. Dat is gelukt! Zo is de driedaagse training in samenwerking met de inhoudelijke experts van RWS ontwikkeld en wordt deze ook in samenwerking met hen gegeven. Omdat het geven van trainingen voor de meesten van hen nog nieuw is, stond er ook een ‘Train de Trainer-training’ op het programma. Daarnaast zijn er verschillende voorbereidingsopdrachten en een eindopdracht ontwikkeld, en is er een online leeromgeving opgetuigd. “Ook over het eindproduct zijn we heel positief. We werden door Magda steeds goed op de hoogte gehouden en de inhoudelijke experts werden goed begeleid. Jullie flexibiliteit en zelfstandigheid heeft ons echt verbaasd. Jullie zijn echt in de lead. Zo moest op het laatste moment de eerste uitvoering omgezet worden naar digitaal; dat was voor jullie geen enkel probleem.”

 

Zelf is Lucie bij de eerste uitvoering aanwezig geweest. Na al haar lovende woorden kan het ook bijna niet anders dan dat ze daar heel enthousiast over was. “De inhoudelijke expert die aansloot kon onwijs goed uitleggen. De combinatie tussen de inhoudelijke experts en Tele’Train, in dit geval Magda, werkt gewoon heel erg goed. Op deze manier kan de inhoudelijke expert zich echt focussen op de inhoud en ondersteunt Tele’Train bij de technische aspecten van de onlinetraining. Het lijkt nu echt een grote liefdesserenade, maar ik ben ook oprecht heel enthousiast over de flexibiliteit en het level van professionaliteit dat jullie laten zien.”

Leren gaat niet op één manier, maar op heel veel manieren en men heeft ook echt baat bij verschillende werkvormen.

Toekomstmuziek

Voor de toekomst heeft Lucie zeker nog wat te wensen. Ze wil binnen RWS niet alleen hybride werken, maar ook hybride leren. “Door corona hebben we gemerkt dat er eigenlijk heel erg veel op afstand mogelijk is, maar ook dat het inzetten van verschillende werkvormen heel erg belangrijk is. Leren gaat niet op één manier, maar op heel veel manieren en men heeft ook echt baat bij verschillende werkvormen. Binnen de afdeling leren en ontwikkelen zijn we continu bezig met deze verandering. Ik denk dat voor RWS als overheidsorganisatie het heel belangrijk is om met deze ontwikkelingen mee te gaan en vast te blijven vasthouden aan klassieke onderwijs.”

 

Als ze specifiek kijkt naar haar eigen leerlijn dan ziet ze dat assetmanagement de komende jaren steeds belangrijker wordt. “We gaan ons ook meer focussen op het beheer van onze assets. Onze wegen en bruggen worden allemaal ouder, wat maakt dat het beheer hiervan de komende jaren steeds belangrijker wordt. Om deze verandering tot uiting te zien komen in combinatie met vernieuwende werkvormen, daar kijk ik naar uit.”

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.

Contact