Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Ja, ik wil contact
18-09-2018 / Nieuws

Tele’Train trots op Cedeo-erkenning met score 97,3%

Tele’Train heeft opnieuw haar Cedeo-erkenning voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen toegekend gekregen. Een onmisbare erkenning van onze opdrachtgevers, waar alle collega’s terecht heel trots op zijn.

 

Aan de hand van een diepgaand klanttevredenheidsonderzoek heeft Cedeo de maatwerktrainingen van Tele’Train beoordeeld. Met een score van 97,3% heeft Tele’Train wederom laten zien ruimschoots aan de gestelde criteria te voldoen.

 

Cedeo heeft tijdens het onderzoek een steekproef van opdrachtgevers van Tele’Train benaderd met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met Tele’Train. Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties van Tele’Train? Daarbij staat centraal in hoeverre Tele’Train erin is geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken.

 

Resultaten

Het voortraject wordt positief beoordeeld. Zo geven de ondervraagde opdrachtgevers aan dat Tele’Train ruim de tijd neemt om de wensen van de klant helder te krijgen en zo een passend maatwerktraject aan te bieden.

 

Op de vraag hoe de opdrachtgever bij Tele’Train terecht is gekomen, kwamen verscheidende antwoorden. “Ze passen met hun aanbod en offerte beter bij onze wensen dan anderen. Verder is er een stuk vertrouwen opgebouwd en heb ik een heel goed en fijn overleg met de salesmanager.”

 

Bij alle ondervraagde opdrachtgevers heerst tevredenheid over de uitvoering van de trainingen. Er wordt voldaan aan de verwachtingen en volgens sommige zelfs meer dan dat. “Ze brengen een stuk kennis in en een verandering in houding en gedrag. Je leert verder kijken dan je neus lang is.”

 

Tenminste 80% van de ondervraagde opdrachtgevers dient ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ over de geleverde kwaliteit van alle verschillende opleidingsaspecten te zijn, wil een opleidingsinstituut in aanmerking komen voor het certificaat. Met een score van 97,3% mag Tele’Train ook de komende twee jaar weer de titel “Cedeo Erkend” voeren.