Geschreven door:

Romy de Lange
LinkedIn
18-04-2019 / KLANT INTERVIEW

TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder. Met 22.862 kilometer aan net en 19 windparken wordt gestreefd naar een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit voor ongeveer 41 miljoen mensen. Binnen TenneT is veiligheidsbewustzijn van de medewerkers erg belangrijk. In samenwerking met Ben Das, Teammanager Kwaliteit & Veiligheid bij TenneT, ontwikkelde Tele’Train verschillende e-learning modules.

 

 

tennet 111973589127

Wil je jezelf voorstellen? Wie ben je, wat doe je bij TenneT en hoe ben je hier ooit begonnen?

Mijn interesse in de techniek en de gevolgde studie Energietechniek waren de basis om te starten in de Elektriciteitsbranche en wel het hoogspanningsnet Zuid-Holland. De ontwikkeling tot één landelijk hoogspanningsnetbeheerder bood mij de gelegenheid tot verdere ontwikkeling.
Ik ben, als teammanager Kwaliteit & Veiligheid, werkzaam bij TenneT TSO, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Het verantwoordelijkheidsgebied van het team beslaat de kwaliteit van de uitvoering van de onderhoudsprocessen en producten en het borgen van de ARBO- en installatieveiligheid.

 

Wat was de aanleiding voor de samenwerking met Tele’Train?

De bekendheid over deze verantwoordelijkheidsgebieden binnen TenneT werd, van oudsher, gerealiseerd door het geven van opleidingen, trainingen en het bespreken van incidenten.

De investering in het belangrijkste goed van de organisatie, het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers, blijft noodzakelijk om het hoge TenneT veiligheidsdoel te behouden.
De innovatie toepassen om dit doel, op een effectieve en efficiënte manier, na te streven werd de uitdaging. 

 

Hoe is het vervolgtraject verlopen? Welke stappen zijn er ondernomen?

Binnen TenneT werd de aNewSpring memotrainer gebruik om de bedrijfsvoerderskennis op niveau te houden.

De tool werd als uitgangspunt gebruikt, waarbij inhoudelijke toepassingen door TenneT, in eigen beheer, werden ontwikkeld en geïmplementeerd. 
In onderzoekgesprekken met TenneT-ontwikkelaars en Tele’Train werd een goed beeld van de mogelijkheden gevormd. Dit deed ons besluiten om alle benodigde activiteiten, noodzakelijk om binnen een korte tijd een werkbare KEB-memotrainer te ontwikkelen, bij Tele’Train te beleggen.
Een gewaagde ontwikkelstap volgde. Flexibiliteit en acceptatie van onzekerheden, het denken in mogelijke oplossingen met maximale flexibiliteit, dit resulteerde in een vertrouwde samenwerking. 
Het adequate beheer door Tele’Train ontzorgt de TenneT-organisatie

 

Wat zijn de tot nu toe geboekte resultaten? Is dit wat je had verwacht?

Het belangrijkste resultaat is een door medewerkers geaccepteerde memotrainer, waarbij het succes zorgt voor deelname verzoeken door contractormedewerkers.
De doelstelling, het beschikken over/verhogen van parate kennis van de TenneT-specifieke bedrijfsvoorschriften, is hiermee behaald.
Bijkomend effect is dat kritisch naar de voorschriften wordt gekeken en verbeteringen worden aangedragen.

 

Hoe kijk jij naar de toepassingsmogelijkheden van e-learning voor nu en in de toekomst?

Deze innovatieve manier van kennisborging is nog in ontwikkeling en zal voor succes gelijke tred moeten houden met de mogelijkheden van de deelnemers.

Voor de memotrainer geldt dat het uitbreiden van toepassingen, het door ontwikkelen van de mogelijkheden, het ontwikkelen van managementrapportage en het consolideren nu het belangrijkste is om succes te behouden.

 

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.

Contact