16-01-2014 / Artikel

Een kwestie van verbinden

Het is januari en dat betekent voor de meeste organisaties nog één keer stil staan bij de ‘lessons learned’ en de successen van het afgelopen jaar. Maar januari is vooral de periode waarin de meeste managementteams (MT’s) zich richten op de toekomst. De heisessies hebben plaatsgevonden en door het MT is zorgvuldig gekeken naar de te varen koers voor de komende jaar.

 

Maar in hoeverre leiden gemaakte plannen tot daadwerkelijk resultaat? Op basis van de evaluatie van het vorig jaar wordt bepaald wat het bedrijfsresultaat zal moeten zijn voor dit kalenderjaar. Binnen de gekozen strategie worden er scherpe doelstellingen geformuleerd, waarbij er ook nauwkeurig gekeken wordt naar de in te richten processen. Niets wordt aan het toeval over gelaten.

Om te voorkomen dat plannen al aan het begin van het jaar een zachte dood sterven is het nodig om vanuit een heldere visie rekening te houden met de samenhang tussen IQ en EQ van de organisatie. Men zal ‘hard controls’ (IQ) zoals processen en management informatie moeten verbinden aan de ‘soft controls’ (EQ) zoals houding, gedrag, kennis en vaardigheden. Vaak wordt er veel aandacht besteed aan de ‘hard controls’ in een organisatie. Maar al te vaak wordt de factor mens onderschat. Het zijn echter de medewerkers die het succes van je organisatie maken of breken.

Het één (IQ) kun je niet zonder het ander (EQ) zien en is onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

iq 111972715037

Vanuit die filosofie is het belangrijk te richten op het management; zij zijn de sleutel tot verbinding van strategie naar operatie. Het management heeft een voorbeeldrol en is de drijvende kracht achter het gewenste gedrag en de daartoe gewenste ontwikkeling. Wellicht een open deur, maar ik zie nog (te) weinig organisaties en MT’s écht gezamenlijk werken vanuit hun visie om te komen tot het gewenste resultaat. Laten we de verbinding maken!