Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Ja, ik wil contact
10-11-2014 / Artikel

Multi Level Leadership

Op operationeel, tactisch en strategisch niveau meer uit je medewerkers halen? In het veranderprogramma Multi Level Leadership dat Tele’Train uitvoert, wordt voorzien dat op elke laag van de organisatie draagvlak is voor de te varen koers en de daarbij behorende klantbenadering.

 

Aanpak: mensen in hun kracht zetten

Multi Level Leadership is een ontwikkelproces waarbij alle lagen van de organisatie hun persoonlijk leiderschap versterken en dit in lijn brengen met de missie en doelen van de organisatie.

 

Doel hierbij is om mensen de vrijheid en verantwoordelijkheid te geven om vanuit hun eigen rol, talent en drijfveren een wezenlijke bijdrage te leveren aan de doelen van de organisatie.

Om individuen en teams weer in hun eigen kracht te zetten worden beproefde principes en methodes als de ‘Golden Circle’, de rollen van Robert Quinn, de eigenschappen van Stephen Covey en de vijf frustraties van teamwork van Patrick Lencioni ingezet.

Binnen het persoonlijke ontwikkelproces worden alle levels (IQ / EQ) aangeraakt om eventuele barrières richting vrijheid van keuze en handelen te doorbreken. Zo worden teams op elk niveau binnnen de organisatie uitgedaagd om hun eigen bijdrage te leveren aan het totaalresultaat.

Wanneer kan ik het veranderprogramma toepassen?

Het veranderprogramma Multi Level Leadership is van toepassing wanneer de volgende veranderingen of plannen binnen jouw organisatie spelen:

• Kostenbesparing door strategie en werkprocessen efficiënter te maken.

• Strategische keuze, bijv. van kosten efficiënt naar klant georiënteerd werken.

• Strategische keuze in personeelsplanning (de juiste mensen op juiste
plek).

• Andere producten en diensten of vergroten/ verkleinen van de producten
en diensten portfolio.