Geschreven door:

Romy de Lange
LinkedIn
14-01-2021 / Interview

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Screen Shot 2021 01 18 at 14.49.01 111918622221

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een belangrijk onderdeel daarvan is vergunningverlening waterkwaliteit. Uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van IenW, bleek dat er behoefte is aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van vergunningverleners en handhavers op het gebied van waterkwaliteit. Er moest een opleidingstraject komen voor vergunningverleners waterkwaliteit bij Rijkswaterstaat, waterschappen en omgevingsdiensten. Voor Çağla Kirmit-Yıldız en Paul Bakker, beleidsmedewerkers bij IenW, was het al snel duidelijk dat het verstandig was om het opleidingstraject in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) vorm te geven. Dat betekende dat er twee raamovereenkomsten waren om rekening mee te houden. Een bij RWS voor opleidingen en een bij IenW voor inhoudelijk advies. Intern is volgens de geldende inkoop- en aanbestedingsregels afgewogen welke raamovereenkomst het meest geschikt was. Dat bleek de raamovereenkomst van RWS te zijn. Tele’Train was een van de partijen binnen deze raamovereenkomst en kwam onderaan de streep als beste uit de bus.

 

Het inrichten van een opleidingstraject vraagt niet alleen om didactische expertise, maar ook om inhoudelijke expertise. Om die reden heeft Tele’Train ervoor gekozen om de samenwerking aan te gaan met Wateropleidingen, een bureau met een groot netwerk en brede expertise in de watersector. Daarnaast zijn er ook twee senior milieukundigen van Wood aangehaakt.

“Die samenwerking heeft echt het verschil gemaakt. Wateropleidingen is een partij die wij heel goed kennen, dus we wisten meteen “met de inhoud zit het wel goed”. Dat helpt enorm.” - Paul

Opleidingsstructuur

Er zijn veel verschillende soorten vergunningverleners en niveaus van vergunningverlening. Om het opleidingstraject voor iedereen zo interessant en uitdagend mogelijk te maken, is het traject opgedeeld in vier pijlers, met elk vier niveaus per pijler. Deze structuur bepaalt een groot deel van het succes van de opleiding. Omdat de diversiteit van mensen, functies en niveaus groot is, wil je niet dat iedere deelnemer start op hetzelfde niveau. Dan loop je het risico dat je te laag instapt of juist te hoog. In beide gevallen is dat niet motiverend. “Om het optimale startniveau van de deelnemers te bepalen, is er een instaptoets ontwikkeld. Tijdens de roadshows, waarbij Tele’Train in het hele land op bezoek ging bij Rijkswaterstaat, waterschappen en omgevingsdiensten, werd deze instaptoets afgenomen om het huidige niveau te bepalen. In overleg met de leidinggevende werd uiteindelijk het gewenste niveau bepaald. Leg je deze twee op elkaar dan heb je de opleidingsbehoefte en weet je welke van de 16 modules je als deelnemer gaat volgen.” aldus Çağla.

"Wij hebben er vertrouwen in dat zij hier een mooie oplossing voor vinden." - Çağla

Ontwikkeling opleidingstraject

Het afgelopen jaar gingen de eerste twee niveaus van start. Al snel moesten deze trainingen helaas worden omgezet naar online. Dat was een grote omslag voor zowel de deelnemers als de trainers. Het tweede deel van het opleidingstraject heeft een andere manier van opleiden, de groepen zijn kleiner en ze bestaan vooral uit specialisten. Ook wordt interactie en het delen van kennis en ervaringen tussen deelnemers belangrijker. Om die reden is het van belang dat deze trainingen wel offline worden gegeven. Niveau 3 ligt nog op de plank, en gaat in april van start. Het laatste niveau moet nog ontwikkeld worden, iets wat Paul en Çağla beiden nog spannend vinden. “Dat is het allerhoogste niveau, met vergunningverleners die over de meeste kennis beschikken. Er is eigenlijk geen trainer te vinden die meer weet dan deze vergunningverleners. Hier is dus een andere onderwijsvorm nodig. Hoe dit exact wordt vormgegeven laten we aan Tele’Train over als onderwijskundig opleidingsbureau. Wij hebben er vertrouwen in dat zij hier een mooie oplossing voor vinden.”

 

Samenwerking met Tele’Train

De samenwerking met Tele’Train is heel prettig, zo vertelt Çağla: “De Tele’Trainers zijn heel meedenkend. Ze denken mee vanuit ons, maar ook zeker vanuit de deelnemers.” Paul vult aan: “Tele’Train zit niet voor niets in de raamovereenkomst. Je wordt daar als aanbieder alleen toegelaten als je het kan. En dat is heel nadrukkelijk getoetst in het proces dat voorafgaat aan zo’n raamovereenkomst. Vanuit dat vertrouwen krijgt Tele’Train de ruimte om het op te pakken. Je weet dat ze het kunnen, dat is fijn.”

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.

Contact