Geschreven door:

Romy de Lange
LinkedIn
19-06-2019 / Interview

VNG Academie

De VNG Academie organiseert opleidingen en trainingen voor gemeenten. De doelgroep van de VNG Academie is van bestuurder tot uitvoerder, de grootste groep die nu wordt bediend zijn de beleidsambtenaren en de raadsleden. Samen met Laura Filemon hebben wij het leerplatform voor raadsleden opgezet.

 

Wil je jezelf voorstellen? Wie ben je, wat doe je bij VNG en hoe ben je hier ooit begonnen?

Ik ben Laura Fillemon, sinds eind oktober werk ik voor VNG Academie als opdracht vanuit het traineeship van de VNG. Dit is binnen de VNG Academie mijn eerste opdracht, daarbij houd ik me vooral bezig met de e-learning modules voor staatsleden en waterschapsbestuurders.

 

Tussen mijn bachelor en master ben ik bij VNG International begonnen met een stage, zo leerde ik het traineeship kennen. Na een master is het volgen van het traineeship een hele mooie overgang, omdat je niet alleen aan het werk bent maar je ook nog bezighoudt met jezelf ontwikkelen. Het idee is dat je 2 tot 4 verschillende opdrachten binnen het traineeship uitvoert. Deze opdrachten zijn niet alleen binnen de VNG, je kunt ook bij een gemeente of het Ministerie van Binnenlandse Zaken terecht komen, zolang je opdracht maar een binding heeft met lokaal bestuur.

 

Wat was de aanleiding voor de samenwerking met Tele’Train?

Vorig jaar was er de wens vanuit VNG en het Ministerie om gemeenteraadsleden beter toe te rusten voor hun publieke taken. Dat is best lastig omdat gemeenteraadsleden zo’n 15 tot 20 uur per week aan gemeenteraadswerk besteden, en daarnaast vaak ook nog een baan en gezin hebben. Ze hebben het dus best wel heel erg druk, dat maakt het lastig te organiseren. Het liefst zou je willen dat iedereen dezelfde kansen krijgt om te leren. Daarom is er toen de keuze gemaakt voor een online manier van leren, zodat je onafhankelijk van tijd en plaats kunt leren.

 

De gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar waren hier een mooi momentum in, een goed moment voor de lancering van de e-learning modules. Afgelopen maart vonden de verkiezingen voor de provincie en waterschappen plaats. Daar was de wens om niet alleen gemeenteraadsleden toe te rusten, maar ook de andere bestuurslagen.

 

Hoe is het vervolgtraject verlopen ten opzichte van vorig jaar?

Uit de ‘lessons learned’ van vorig jaar merkten we dat betrokkenheid van de experts heel belangrijk is bij het ontwikkelen van je e-learning. Ook zijn we er ons meer van bewust dat je niet alles in je e-learning kunt stoppen. En dat wij zelf als partij die aan tafel zit, natuurlijk in samenwerking met Tele’Train, daar echt op moeten hameren bij de experts.

 

Ja het is een e-learning, niet alle informatie gaat hierin passen. Gebruik vooral een zo’n blended mogelijke manier om alle stof over te brengen. Dat je ze bijvoorbeeld verwijst naar een module financiën en aanvullend nog een thema-avond organiseert, of juist andersom. Dit doen we nu heel expliciet.

 

Hoe kijk jij naar de toepassingsmogelijkheden van e-learning voor nu en in de toekomst?

Op netflix heb je nu een serie waarbij de keuzes die je maakt het einde van de serie beïnvloeden, geen een ervaring is dus hetzelfde. Het lijkt mij heel erg mooi als we dit ook zouden kunnen inzetten bij e-learning. Dus dat de e-learning zelf weet waar jouw grootste leermogelijkheden nog liggen en die specifieke onderwerpen dan voor jou uitlicht, meer zelflerend en sturend.

 

Daarnaast denk ik dat het levendig houden van de modules binnen een organisatie nog een uitdaging is, iets waar wij zelf mee worstelen. Je hebt dat lanceermoment, dan worden er hier en daar nog modules toegevoegd. Er zijn een aantal handvatten om mensen te stimuleren om het te blijven gebruiken. Hoe breng je als uitvoerende partij over dat het aandacht nodig heeft, dat is nog wel een uitdaging.

 

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.

Contact