Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Ja, ik wil contact
13-03-2014 / Artikel

Leiderschap op elk niveau

Veel organisaties werken tegenwoordig vanuit ‘instant oplossingen’. Alles draait om snel scoren en ‘instant succes!’. Reguliere denkpatronen worden wel doorbroken, maar vaak is het veranderen om te overleven. Een dieper gedachtegoed ontbreekt. En wanneer dit het geval is, kan je jezelf als professional afvragen; ben ik, zijn wij nog wel bezig met de goede dingen? Toch zien we ook een tegenbeweging; steeds meer leiders kiezen ervoor om te werken via de ‘Golden Circle’ principe van Simon Sinek. De ‘Golden Circle’ is een eenvoudig maar krachtig model om te komen tot inspirerend leiderschap dat begint met het “waarom?”.

De ‘Golden Cirlce’

De kracht van het model zit hem in zijn eenvoud. Het dwingt om heel concreet te worden in het gedachtegoed van de organisatie en de bijhorende leiderschapsstijl in relatie tot de omgeving. In plaats van goed geprijsde diensten aan te bieden benaderen succesvolle bedrijven steeds vaker hun klanten volgens de ‘waarom’ vraag. Ze verkopen waarin ze geloven aan anderen die hierin ook geloven. Belangrijk blijft dan wel dat je dit concreet vertaald naar de dagelijkse praktijk.

 

WWW 111972714338
  • Why: waarom een organisatie deze producten/diensten verkoopt;
  • How: hoe deze producten/ diensten worden verkocht;
  • What: de producten/diensten die je als organisatie verkoopt.

 

Jim Stengel noemt de ‘waarom’ een brand ideal. Maar wat is dat precies? Bij een brand ideal is het ‘waarom’ zo verankerd in het merk en zodanig geformuleerd dat mensen uit de beoogde doelgroep van de organisatie zich verbind aan het merk. Op dat moment draagt het merk bij aan de verrijking van het dagelijks leven op een aantal essentiële punten:

 

  • Het roept vreugde op: activeert ervaringen van geluk en eindeloze mogelijkheden.
  • Het zorgt voor verbinding: faciliteert en verbetert verbinding tussen mensen.
  • Het inspireert ontdekkingen: helpt mensen nieuwe ervaringen op te doen.
  • Het roept trots op: sterkt het zelfvertrouwen en zorgt voor een veilig en vitaal gevoel.
  • Het maakt een verschil: verandert de manier waarop mensen naar de wereld kijken.

Veranderen kost tijd

Met enthousiasme werken steeds meer leiders met hun teams aan het diepste geloof van de organisatie. Waarom doen we de dingen die we doen? Welk gedachtegoed willen we overbrengen bij onze klanten en wat is nu precies ons bestaansrecht? Als dit eenmaal, na vele sessies bepaald is, zie je dat het inbedden van een geloof met daaruit vloeiende waarden en gedrag niet van de een op andere dag ontstaat. Het is het elke dag weer doorleven en je bij elke handeling jezelf afvragen waarom je het doet en wat het bijdraagt aan het doel. Dat vereist discipline en een lange adem. Met over één nacht ijs gaan, is nog nooit iemand Olympisch kampioen geworden.

Wat het in het veranderproces vaak lastig maakt is dat het ‘waarom’ niet maakbaar of planbaar is. Vaak willen we alles bedenken, inregelen en aansturen, maar soms is het ‘natuurlijk’ laten ontstaan effectiever. Een veilige en trefzekere eerste stap daar naartoe is dan dat je vanuit een helder beeld weet waar je naartoe wilt en waar je vandaan komt. Het ‘waarom’!

Leiderschap op elk niveau

Om bij elke medewerker, op elke laag van de organisatie het ‘waarom’ te laten leven, wordt geadviseerd om de wet van de lange adem van kracht te laten gaan. Loop een willekeurige Apple Store binnen, vraag de medewerker naar het ‘waarom’ van Apple en je snapt direct dat het tijd nodig heeft. Veel tijd! Belangrijk bij verandering is dat je mensen aanspreekt over hun eigen kracht en erop vertrouwd dat ook zij het belang van het ‘waarom’ inzien en beleven.

Als je (inspirerend) leiderschap op elk niveau nastreeft moet je weten wat je drijft en welke doelen je nastreeft. Wanneer je als organisatie je eigen bestaansrecht waarborgt zijn de lange termijn relaties belangrijk. Je kiest er op dat moment voor om je op te stellen als de specialist en niet meer de leverancier. En precies dit zal op lange termijn het verschil maken. In plaats van maandelijks te sturen op ‘instant succes’ werk je vanuit een duidelijk ‘waarom’ en verbind je klanten aan je merk. Je zult merken dat je op den duur productiever wordt met minder moeite. Een mooi perspectief, lijkt me!