Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Ja, ik wil contact

Stembureauleden met e-learning voorbereiden op verkiezingen

De uitdaging

In het najaar van 2018 sprak Gemeente Den Haag de wens uit om het opleidingstraject voor verkiezingsvrijwilligers te verbeteren met het oog op de verkiezingen voor Provinciale Staten, Waterschappen en het Europees Parlement. Het opleiden van 3300 stembureauleden is een grote taak die veel stress en veel werk met zich mee brengt voor het team verkiezingen. Zij werken continu aan verbetering van de verkiezingsorganisatie en hebben de hulp van Tele’Train ingeroepen om een bijdrage te leveren aan deze kwaliteitsslag.

 

De oplossing

Tele’Train heeft in samenwerking met inhoudsdeskundigen van Gemeente Den Haag e-learningmodules en trainingen ontwikkeld en uitgevoerd. De e-learningmodules bestaan uit toetsen, interactieve werkvormen en een game element. Voor alle voorzitters zijn trainingen ontwikkeld over het gebruik van de StembureauApp. In deze trainingen hebben we de verkiezingsdag nagebootst en stapsgewijs het verkiezingsproces doorlopen. Daarnaast is een online leerplatform ingericht met een koppeling naar de verkiezingsportal zodat het verkiezingsteam veel tijd bespaarde in de opleidingsadministratie.

 

Het resultaat

De stembureauleden hebben tijdens de verkiezingsdag hun taken succesvol uitgevoerd. In de online evaluatie gaf bijna 90% van de vrijwilligers aan dat ze door het volgen van de training goed voorbereid waren op de verkiezingsdag. Ook waren ze erg enthousiast over de e-learning. Het team verkiezingen wil deze opleidingsaanpak bij de aankomende verkiezingen daarom graag voortzetten.

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.

Contact