Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Ja, ik wil contact

Opleiden stembureauleden

 

Ook in de gemeente Den Haag zijn ze elke verkiezing weer druk met de voorbereidingen. Zoals we gewend zijn staan de politici deze periode in het middelpunt van de belangstelling. Niet gek dat we vergeten dat de stembureauleden ook een hele belangrijke taak vervullen. Voor de Gemeente Den Haag zijn wij aan de slag gegaan met het opleiden van alle stembureauleden.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Sanne Sterenborg van de Gemeente Den Haag, “De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezing en het raadgevend referendum. Om een klein beetje een beeld te geven van wat daar allemaal voor moet gebeuren: In Den Haag zijn er 270 stembureaus die ingericht moeten worden. Gedurende de dag zijn er bijna 3300 stembureauleden die alle stembureaus bemannen. Al deze stembureauleden moeten worden opgeleid. Daarnaast zijn er nog bijna 400 ambtenaren actief in de backoffice. Zij bemannen de helpdesks, controleren de processen-verbaal en voeren de uitslagen in. Een hele operatie dus!”

 

Het traject

Aan de hand van verschillende e-learning modules en klassikale trainingen zijn de stembureauleden opgeleid om goed voorbereid aan de verkiezingsdag te beginnen. “In een paar maanden tijd hebben we samen een 5 e-learning modules en een training voor de StembureauApp ontwikkeld waarbij we nauw hebben samengewerkt en snel hebben geschakeld. Dit was een heel prettige manier van samenwerken. Voor de e-learning zijn we begonnen met het opstellen van leerdoelen, wat moeten de stembureauleden weten en kunnen na het maken van de e-learning? Vervolgens heeft Tele’Train deze leerdoelen omgezet in een storyboard met de opzet van de e-learning. Na het reviewen van de storyboards heeft Tele’Train de e-learning gebouwd. Interactieve vragen en animaties werden toegevoegd waardoor de e-learning een mooi geheel werd.”

 

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.

Contact