Geschreven door:

Magda de Wit
LinkedIn
18-12-2019 / Artikel

#2 Schets het gewenste leerlandschap

Voet aan wal in het leerlandschap

Steeds meer organisaties investeren in de onboarding van hun medewerkers. Weet jij welke kennis en vaardigheden een medewerker in jouw organisatie nodig heeft om voet aan wal te zetten? Wij gebruiken onze opleidingsscan om dit te achterhalen en een opleidingsadvies uit te brengen. In een driedelige serie blogs bespreken we de drie stappen van onze opleidingsscan. Vandaag stap 2: Schets het gewenste leerlandschap.

 

Onze opleidingsscan

Tele’Train gebruikt de opleidingsscan om in kaart te brengen welke kennis en vaardigheden medewerkers moeten bezitten en hoe zij dit op een effectieve en efficiënte manier verwerven. Op basis van deze bevindingen brengt Tele’Train een opleidingsadvies uit. De opleidingsscan bestaat uit drie stappen:

 

  1. Breng het huidige leerklimaat in kaart.
  2. Schets het gewenste leerlandschap.
  3. Bepaal de leerroutes.

 

In de vorige blog hebben we het huidige leerklimaat van vidaXL in kaart gebracht. We onderzochten de factoren die het leren van medewerkers van vidaXL beïnvloeden aan de hand van de vier W’s: Werkende, Werk, Werkomgeving, Wereld. Hierdoor kregen we antwoord op vragen als: Hoe is de organisatie ingericht? Werkt iedereen vanuit één plek of zijn medewerkers over de hele wereld verspreid? Welke leervoorkeuren heeft de doelgroep? Deze factoren vormen samen het leerklimaat van de organisatie en schetsen de randvoorwaarden voor het gewenste leerlandschap.

 

De 4 Ws 111955361259

 

Het gewenste leerlandschap

De factoren uit het leerklimaat zijn van invloed op de inrichting van het leerlandschap. Het leerlandschap is de fysieke en virtuele leeromgeving van een organisatie. Bij de inrichting van het leerlandschap bepaal je bijvoorbeeld of het leren online of offline, individueel of samen en in één keer of op meerdere momenten plaatsvindt.

 

Tele’Train analyseert het gewenste leerlandschap door zowel de organisatievisie op leren als organisatieontwikkelingen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld, een organisatie heeft de visie dat leren vooral on-the-job moet plaatsvinden. Dit betekent dat het leerlandschap zó moet worden ingericht, dat benodigde leerinhoud op het juiste moment toegankelijk is. Daarnaast is het bepalen van (toekomstige) organisatieontwikkelingen van belang, omdat de inhoud van het gewenste leerlandschap moet aansluiten bij de huidige organisatiedoelstellingen en de toekomstige organisatieontwikkelingen. Deze bevindingen hebben samen met de factoren uit het leerklimaat, uiteindelijk invloed op het opleidingsadvies. Hoe ziet het gewenste leerlandschap eruit voor vidaXL?

 

vidaXL

Bij vidaXL hebben we pijlers voor het gewenste leerlandschap vastgesteld, door in enkele sessies te brainstormen over de visie op leren en te verwachten organisatieontwikkelingen. We bespreken twee pijlers.

 

Visie op leren

vidaXL vindt het belangrijk dat een leertraject persoonlijk is en dat elke medewerker enkel leert wat hij of zij op dat moment nodig heeft. Uit de analyse van het leerklimaat bleek dat medewerkers vanuit verschillende landen werken. Dit betekent dat de inhoud van het werk per medewerker kan verschillen. We concluderen voor de inrichting van het gewenste leerlandschap dat agents keuzevrijheid krijgen in het leertraject. Agents krijgen zo enkel de kennis en vaardigheden aangeboden die op dat moment voor hun eigen werkpraktijk relevant zijn.

 

Organisatieontwikkelingen

De leerinhoud in het gewenste leerlandschap moet niet alleen aansluiten bij de huidige situatie, maar ook bij de toekomstige organisatieontwikkelingen. We hebben daarom in kaart gebracht welke kennis en vaardigheden een medewerker in 2030 nodig heeft. vidaXL verwacht bijvoorbeeld dat het klantcontact de komende jaren afneemt, doordat de statusinformatie van bestellingen beter inzichtelijk gemaakt wordt. Het klantcontact dat nog wel plaatsvindt, wordt daardoor complexer. Dit betekent voor de inrichting van het gewenste leerlandschap dat naast inhoud over klantcontact, ook aandacht zal liggen op complexere oplossingen voor klanten.

 

Leerroutes

De pijlers van het gewenste leerlandschap van vidaXL zijn onder andere keuzevrijheid in het leertraject en legt de focus op complexere klantvragen. Nu het leerklimaat en het gewenste leerlandschap van vidaXL vorm hebben gekregen, bepalen we in de laatste stap van onze opleidingsscan de leerroutes.

 

Wil je weten wat leerroutes zijn en hoe je dit vormgeeft? In de derde blog gaan we in gesprek met een andere klant over onze werkwijze bij de laatste stap van de opleidingsscan, ‘Bepaal de leerroutes’ en laten we zien hoe de drie stappen samenkomen.

 

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.

Contact