Train de Online Trainer

in company
Deze training wordt op maat gemaakt, afgestemd op de doelgroep en de werkpraktijk.

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Ja ik wil contact

Veel trainingen die voorheen klassikaal gegeven werden, worden nu online uitgevoerd via MS Team, Zoom of andere tools. Het (her)ontwikkelen en het uitvoeren van een online training is een vak apart waar nieuwe kennis en vaardigheden bij komt kijken.

 

Hoe ontwikkel je een goed didactisch online trainingsprogramma? Welke werkvormen zet je in? Hoe ga je om met online groepsdynamiek? Hoe benut je optimaal de tool? En wat werkt wel en niet in een virtual classroom? Tijdens de training ‘train de online trainer’ geven we antwoord op al deze vragen en meer.

 

De training is gericht op twee belangrijke onderdelen:

 1. Het (her)ontwikkelen van een online training
 2. De performance van de online trainer

 

Onderwerpen

In het eerste deel behandelen we onderwerpen over het ontwikkelen van een online training of het omzetten van een klassikale training naar online. Onderwerpen die we behandelen zijn:

 • Hoe zorg je voor een didactisch goed opgebouwd online trainingsprogramma. Welke onderdelen moeten er inzitten, wat kan wel en wat kan niet, hoe zorg je voor voldoende interactie en afwisseling, hoeveel tijd gebruik je en hoe doseer je activiteiten en vormen? Tips voor werkvormen, ijsbrekers en inzet tools.
 • Herontwerpen – Welke klassikale werkvormen uit je training kan je niet inzetten in een online training en moeten opnieuw worden ontwikkeld? Welke interventie of vorm kies je dan om hetzelfde leerdoel te kunnen behalen?
 • Optimaal gebruiken van de functionaliteiten van de online tool.

 

Zelfs voor ervaren trainers is het spannend om online trainingen te geven. Hoe kom je over via een beeldscherm, hoe maak je verbinding met de groep, hoe betrek je iedereen en hoe hou je de aandacht erbij? Het tweede deel van de training zoomt in op de volgende onderwerpen: 

 • Eigen belemmeringen doorbreken.
 • Houding, staan of zitten, welke achtergrond, instellen van je camera?
 • Belang van verwachtingen voorafgaand aan de training zowel technisch als in gedrag.
 • Instructies/opdrachten gedurende de training.
 • Non-verbale communicatie.
 • Overzicht houden.
 • Online groepsdynamiek. Hoe verdeel je optimaal de aandacht in een groep en hoe zorg je dat iedereen betrokken blijft?
 • Werken met break-out rooms.
 • Effectief gebruik van functionaliteiten van de tool en inzet van andere tools.

 

Resultaat

Na het volgen van de training ‘train de online trainer’ ben je in staat om slimme keuzes te maken bij het (her)ontwikkelen van een online programma en voel je je vertrouwder bij de uitvoering.