Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.
Ja, ik wil contact

Een persoonlijk opleidingspad voor klantadviseurs

SmartCenter helpt organisaties met het meetbaar verbeteren van klantinteractie. Met flexibel inzetbare klantenteams, klantcontact specialisten en innovatieve klantcontactoplossingen (SaaS) werken zij op locatie van de klant. Ze digitaliseren klantcontact waar het kan en houden het persoonlijk waar het moet. SmartCenter verbetert voor haar klanten de klantinteractie op basis van resultaatafspraken met als doel: Van klanten en medewerkers ambassadeurs te maken, klantwaarde te verhogen en operationele kosten te verlagen. SmartCenter is al sinds jaar en dag klant bij Tele’Train, en naast klant ook een hele goede partner. 

 

Opleidingsuitdaging

In een verder aantrekkende arbeidsmarkt is naast het aantrekken van medewerkers het nog belangrijker om ze ook te behouden. Dit lukt SmartCenter mede door medewerkers naast een goed salaris een persoonlijk opleidings-/ontwikkel pad te bieden. Ze weten dat klantadviseurs vaak aan het begin van hun carrière staan en een groot deel al sneller wil doorstromen naar andere functies dan vanuit de organisatie is gewenst. Een goed evenwicht in verblijfsduur binnen de functie en het investeren in ontwikkeling van medewerkers is een spanningsveld dat continu aandacht vereist. In samenwerking met Tele’Train kijkt SmartCenter dan ook hoe leren leuker, efficiënter en doelgerichter kan om zo het optimale resultaat hierin te bereiken voor zowel de medewerkers als klanten.

 

Oplossing

Een mooi voorbeeld van hoe trainen en opleiden een onderscheidende rol heeft gespeeld is bij Van Lanschot bankiers, een klant van SmartCenter. Tele'Train heeft daar trainingen ingezet voor het ontwikkelen van de vaardigheden van de klantadviseurs van Van Lanschot. Door de goede ervaring op dit vlak en de ontwikkelingen die er toen intern bij Van Lanschot waren, bood dit SmartCenter de kans om een jaar later te starten met onze flexibele klantadviseur teams inclusief de inzet van onze specialisten. Om de klantervaring steeds verder te verhogen wordt er nog steeds intensief gebruik van de expertise van Tele’Train. Voor nieuwe medewerkers is een compleet opleidings- vaardigheidsprogramma opgesteld en aansluitend daarop is SmartCenter zelf bezig met thematische coaching op onderdelen zoals hostmanship en empathie.

 

Ervaring Frank Grondstra, Account Director bij SmartCenter

"Tele’Train is voor SmartCenter een belangrijke strategische partner. Doordat we onder dezelfde holding werken, in hetzelfde pand zitten en al jaren intensief samenwerken weten we elkaar razendsnel te vinden en spreken we dezelfde taal. Tele’Train adviseert ons gevraagd en ongevraagd bij het opzetten en verbeteren van trainingen en opleidingsprogramma’s en het optimaal afstemmen van leervormen op elkaar. De combinatie van trainingen, e-learning en inzet van de SmartTrainer bieden ons de juiste variatie om klantadviseurs gericht te ontwikkelen."

 

 

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.

Contact