Game-based learning: zo wordt taaie content sneller geleerd

Wetten voor werkgevers en werknemers zijn er om te worden nageleefd. Maar hoe controleer je dat? Hier is de Nederlandse Arbeidsinspectie voor. De inspecteurs van die organisatie worden opgeleid in de vaak complexe materie die wetgeving is. Voor het opleiden en bijscholen van de inspecteurs zoekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar de Nederlandse Arbeidsinspectie onder valt, een samenwerkingspartner. Tele’Train blijkt de gouden match. Om leren leuker én effectiever te maken, zijn spelelementen toegevoegd aan de opleiding. Game-based learning maakt een blijvende impact.

 

Effectief opleiden van inspecteurs
Om ervoor te zorgen dat er in Nederland veilig, eerlijk en gezond gewerkt wordt, zijn er veel wetten. Zo is er de Wet minimumloon, de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Specifiek voor het controleren van de uitvoering van de laatste, de Arbeidstijdenwet, zoekt het ministerie van SZW hulp bij het opleiden van inspecteurs. Het opleiden gebeurt tot dan toe door de collega’s zelf die al werkzaam zijn bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij hebben intern dus, naast de rol van inspecteur, ook de rol als docent. 

 

Leren op verschillende kennisniveaus

Er is behoefte aan een creatieve leeromgeving waarin het gewenste leereffect sneller kan worden bereikt. Wat het leer vraagstuk complex maakt, is dat het moet voorzien in leren en dus ook in content op verschillende niveaus. Er zijn verschillende doelgroepen inspecteurs: inspecteurs met ervaring en inspecteurs die aan hun eerste jaar beginnen.

 

Moderne serious game

Tele’Train is enthousiast en toont een serious game te kunnen bouwen. De game heet ATWHUB (verwijzend naar de Arbeidstijdenwet) en is te spelen op atwhub.nl. Onder leiding van leading learning consultant Dana Hogeveen en gamification consultant Bram Lindeman ontwikkelt Tele’Train de leermodule en denkt mee in hoe de complexe content zo slim mogelijk aangeboden en getoetst kan worden. Het proces is een mooie gezamenlijke inspanning en wordt door de mensen van het ministerie van SZW als 'een feestje’ bestempeld. De module is inzetbaar voor verschillende gebruikersniveaus.

Deelnemer op het evaluatieformulier
Houd de game up to date en bied 'm regelmatig aan ter opfrissing.
Ik ben erg onder de indruk van de game en het heeft mijn ATW-kennis een flinke opfrisser gegeven. Ga zo door!

Game-based learning bevalt
Voor de Nederlandse Arbeidsinspectie betekent dit een geslaagd experiment. Ze hebben nog niet eerder iets vergelijkbaars als 'game-based learning' toegepast. Content produceren in een dergelijke leeromgeving is één, maar dan ook het technische aspect realiseren en bijna nog belangrijker: het hele proces van content verzamelen, redigeren, testen, optimaliseren en alles organiseren is een tweede. Daarin is Tele’Train een fijne, actieve partner gebleken.

 

Leren kan leuker

Het experiment blijkt succesvol te zijn. Op dit moment wordt de module ingezet voor iedereen die instroomt bij de opleiding. Het biedt een plezierige manier om wetgeving te begrijpen en kennis op te doen. Het primaire doel is ervoor te zorgen dat de inspecteurs effectief leren en hun leerdoelen behalen.

De lesstof beklijft

De gamification benadering blijkt te werken; de leerstof blijft beter hangen. Dit komt doordat het een afwisselende en motiverende leermethode is. De inspecteurs vinden het prettig om op deze creatieve manier te leren en vinden de spel elementen doeltreffend bij het behalen van hun leerdoelen. Bovendien wordt waarde ervaren vanwege de aanpasbaarheid, omdat deze behalve voor de instromers, ook op andere niveaus kan worden ingezet.

Tele'Train
Content is één ding, maar zorgen dat het technisch werkt en dat het hele proces strak georganiseerd is: daar houden wij van.

Nieuwsgierig geworden?

Elkaar zien en spreken, dat werkt natuurlijk het best.

Contact