Incasso

4.00

v.a.2900

2 dagen training
Maximaal 12 deelnemers
Inclusief de E-learningmodules: Gesprekssoorten, Retentie, Omgaan met weerstand bij verkoop.
Training is ook beschikbaar in het Vlaams, Engels, Duits & Frans.

Neem contact op

Description

Betalingsachterstanden komen veel voor bij organisaties en vormen een waardevol contactmoment met uw klanten. De persoonlijke benadering voorkomt veel misverstanden en geldt als een effectief middel in uw debiteurenbewaking, eventueel gecombineerd met schriftelijk contact. Hoe kunt u uw medewerkers afspraken laten maken en leiding laten nemen op een klantvriendelijke wijze? Hoe kunnen zij goed analyseren wat de oorzaken zijn van niet (tijdige) betaling en dit voorkomen in de toekomst? Hoe kunnen zij afspraken schriftelijk bevestigen en hierop terugkomen?
 

Doelstelling

De deelnemers leren om op een effectieve en klantvriendelijke wijze en met gebruikmaking van alle mogelijke communicatiemiddelen de debiteuren achterstand te verkleinen. Door middel van het toepassen van een gespreksstructuur en het toepassen van de juiste gesprekstechnieken.

 

Onderwerpen

  • de structuur van het incassogesprek
  • de doelstelling van het incassobeheer en de relatie met verkoop
  • uitvraag- en onderhandelingstechnieken
  • bewustwording van eigen rol en mogelijkheden
  • opvolging en afspraken maken voor vervolgacties
  • omgaan met weerstanden, klachten en smoezen
  • omgaan met diverse klanttypen
  • omgaan met eigen sterke- en aandachtspunten

 

Resultaat

De deelnemers zijn in staat om het debiteurensaldo structureel te verlagen.

Menu Title